Jyske Bank ændrer rentesatser for erhvervskunder

Som følge af Nationalbankens rentenedsættelse ændrer Jyske Bank på rentesatser for bankens erhvervskunder.

Jyske Banks hjemsted i Silkeborg

Af Jyske Bank

Oct 22, 2021, 14:05

Den 26. november 2021 nedsætter Jyske Bank indlånsrenten på erhvervskonti med op til 0,15%.

På konti, hvor renten følger et indeks fratrukket en marginal, sænker banken renten med 0,05 procentpoint ved at regulere marginalen med 0,05 procentpoint.

På øvrige variabelt forrentede erhvervskonti i DKK nedsætter banken standardsatsen med 0,15 procentpoint til -1,10%.

Justeringen sker af forretningsmæssige årsager, og som følge af, at Nationalbanken nedsatte renten fredag den 1. oktober.