Hvilke virksomheder kommer bedst gennem en krise?

Når en krise rammer, kommer nogle virksomheder styrkede ud på den anden side, mens andre rammes hårdt og kæmper for at overleve. Jyske Bank har undersøgt, hvad de succesrige virksomheder har gjort under tidligere kriser. Og der er tydelige fællestræk – også på tværs af brancher. Dem har vi samlet i tre gode råd til corona-påvirkede virksomheder.

Nyt fra Jyske Bank

Af Jyske Bank

15. sep. 2020 12.00

Vi står midt en corona-krise, og mange virksomheder står netop nu over for vigtige beslutninger, som vil påvirke virksomheden langt ud i fremtiden.

Spørgsmålet er så, om man kan lære af historien, og hente hjælp ved at kigge på de tidligere kriser, der har ramt os i nyere tid? Svaret er ja, for der er klare ligheder mellem de virksomheder, der historisk er kommet bedre ud af en krise eller recession end deres konkurrenter. På tværs af brancher har de handlet på nogenlunde samme måde, mens krisen kradsede. Det viser en analyse, Jyske Bank har udarbejdet.

Apostrof

De virksomheder, der kommer stærkere ud af en krise, har haft mod til at holde fast i sin strategi og brugt den som kompas for de ændringer, de har lavet under krisen. Og de har både skåret og investeret.

Allan Jørgensen, Seniorspecialist i Jyske Bank

"Helt overordnet kan man sige, at hvis virksomheden kun har fokus på omkostningerne på kort sigt, sætter alt i stå og ikke investerer, så vil konkurrenterne sandsynligvis løbe fra virksomheden, når krisen er ovre. Vi kan se, at de virksomheder, der kommer stærkere ud af en krise end konkurrenterne, de har haft mod til at holde fast i sin strategi og brugt den som kompas for de ændringer, de har lavet under krisen. Og de har både skåret og investeret," siger seniorspecialist Allan Jørgensen, som står bag analysen.

Analysen er lavet på baggrund af internationale undersøgelser og analyser om fire store kriser: krisen i 80'erne, 90'erne, 11. september 2001 og finanskrisen i 2008, samt Jyske Banks egne tal og analyser.

Hvilke virksomheder kommer bedst gennem en krise?

Tre gode råd til at komme godt ud af en krise

1) Skab fleksibilitet

Når fremtiden er usikker, er det vigtigt, at virksomheden ikke er bundet til langsigtede forpligtelser – hverken økonomisk eller på anden vis. Man skal tværtimod forsøge at skabe så stor fleksibilitet som muligt, så man har frihed til at agere, når markedet skifter.

"Man skal fx være forsigtig med at binde sig i projekter, man ikke kan komme ud af, når der er usikkerhed om fremtiden" siger Allan Jørgensen.

Apostrof

Man skal gå efter den langsigtede finansiering, så man er sikret et økonomisk råderum i en usikker fremtid.

Allan Jørgensen, Seniorspecialist i Jyske Bank

På det økonomiske område handler det om at øge og sikre sin likviditet. Det kan man gøre på flere måder, fx ved at sælge bygninger og maskiner eller tage lån i dem. Derudover skal man sikre, at finansieringen har en høj kvalitet:

"Hvis man har lån og kreditter, skal man sørge for, at de er sat sammen, så de bidrager til fleksibilitet i virksomheden. En kassekredit kan banken jo opsige med kort varsel, hvorimod et realkreditlån sikrer finansiering gennem lang tid. Man skal gå efter den langsigtede finansiering, så man er sikret et økonomisk råderum i en usikker fremtid. Alt i alt kan man sige, at man på den ene side selv skal comitte sig mindst muligt, og på den anden side forsøge at få andre, fx kunder og bank, til at forpligte sig mest muligt," siger Allan Jørgensen. 

2) Zoom ind på det vigtigste

I en krise er der ofte behov for at skære i omkostningerne og begrænse sig. Her har virksomheder, der er kommet godt ud af tidligere kriser, haft et skarpt fokus på sin kernevirksomhed.

Apostrof

De fleste virksomheder har nogle 'problembørn'. Det er der ikke overskud til i krisetid.

Allan Jørgensen, Seniorspecialist i Jyske Bank

"Man skal zoome ind på det vigtigste i sin virksomhed og så koncentrere sig om, at det kører godt. De fleste virksomheder har nogle 'problembørn' fx i form af projekter, der ikke kører godt, eller lignende. Det er der ikke overskud til i krisetid. Så luk problematiske områder ned og fokusér på færre, men vigtigere ting," råder Allan Jørgensen. 

3) Tænk langsigtet

Under en krise er de dygtigste virksomheder tro mod sin eksisterende strategi og holder den retning, man allerede har besluttet.

"Man skal spørge sig selv, hvilken virksomhed man gerne vil være om fem år og agere loyalt ud fra det. Man skal turde lave ændringer, der giver mening på længere sigt. Fx at bremse ét sted og træde på speederen et andet sted i virksomheden, fordi det matcher strategien," siger Allan Jørgensen.

Også når der skal skæres ned i form af frasalg, effektivisering og fyringer.

Apostrof

Det kan virke paradoksalt at fyre nogle ét sted i virksomheden og måske ansætte et andet sted, men hvis det giver mening på længere sigt, er det den rigtige løsning.

Allan Jørgensen, Seniorspecialist i Jyske Bank

"Det kan virke paradoksalt at fyre nogle ét sted i virksomheden og måske ansætte et andet sted, men hvis det giver mening på længere sigt, er det den rigtige løsning. Ofte er forståelsen hos medarbejderne også større, hvis de kan se en mening med nedskæringerne," forklarer han.

Succesrige virksomheder bruger også krisetid til at købe strategisk ind. Det kan være alt fra nye maskiner til automatisering, dygtige medarbejdere, der bliver ledige, til opkøb af andre virksomheder.

"Hvis der er råd, kan krisetid være et godt tidspunkt at investere, for ofte er prisen lav," siger Allan Jørgensen.  

Lige nu er det svært at se ind i fremtiden, når der skal lægges budget for det kommende år. Det betyder dog ikke, at processen skal undlades.

"Tværtimod har det aldrig været mere vigtigt. Man bør arbejde med forskellige scenarier og forberede de handlinger, som giver strategisk bedst mening. De virksomheder, der har forberedt sig bedst og agerer hurtigst, er oftest dem, der også klarer sig bedst," forklarer Allan Jørgensen.