Hvem skal overtage din virksomhed?

Et succesfuldt generationsskifte skaber høj værdi for din familie. Så, hvordan overdrager du virksomheden bedst muligt til den næste generation. Hvem skal drive den videre efter dig? Og hvorfor er det en god ide at forberede generationsskiftet i god tid?

Formueøkonom Bettina Brask, to mænd - en yngre, en ældre - der kigger på dokumenter

AfBettina Brask, Formueøkonom i Jyske Bank

28. nov. 2022 12.00

Hvem skal følge efter dig?

Der kommer et tidspunkt, hvor du skal overveje din virksomheds fremtid uden dig – og din fremtid uden virksomheden. Her er et af de vigtige spørgsmål: Hvem skal overtage roret? Skal arvtageren findes blandt den nærmeste familie, fx en søn eller datter – eller skal virksomhedens fremtid lægges i hænderne på en eller flere medarbejdere, der både har evnen og lysten til at overtage? Der er selvfølgelig også den mulighed, at du finder en ekstern køber.

Måske ønsker du fortsat at være en direkte del af virksomheden eller at have indflydelse på virksomhedens fremtid. Måske vil du bare lægge ansvaret og virksomheden bag dig. En ting er sikkert, dit valg har stor indflydelse på både din og virksomhedens fremtid. Og økonomi. 

Hvornår er det rette tidspunkt?

Det er min erfaring, at dem, der starter forberedelsen og selve processen tidligt, opnår det bedste resultat af deres generationsskifte. Ikke bare for dem selv, men for alle implicerede parter. Derfor er det mit råd, at du får rådgivning om dine muligheder, inden de konkrete og aktuelle skifte- eller salgstanker opstår.

Med en god og tidlig forberedelse kan du opnå en tryghed for din egen og familiens fremtid, for virksomhedens fremtid – og samtidig skabe de bedste rammer for en god fremtid for virksomhedens kommende ejer. Får du det ikke gjort i tide, så kan det koste på både tryghed og værdi.

Tænk børnene tidligt ind

Hvis du har børn – og ønsker, at de skal overtage – så kan en god planlægning sikre dig og den yngre generation en glidende overgang på ledelses- og ejerdelen samt en skattemæssig og pensionsmæssig fornuftig løsning. Det kræver ofte en tidshorisont på tre til ti år. Derfor er det en god ide, at du går i gang med overvejelserne lang tid før seniortilværelsen kalder.

Hvis du nu spørger, om du kan komme i gang for tidligt, så er svaret nej. Ved at tænke børnene tidligt ind, fx allerede ved opstart af din virksomhed, så vil de få glæde af den kommende værdistigning. Det samme gør sig gældende, hvis du allerede er godt i gang med virksomheden.

Det er vigtigt, at du forholder dig til, hvad du selv ser som det vigtigste. Er det at opnå den størst mulige salgspris, er det at sikre virksomhedens fremtid, eller har du særligt fokus på, hvem der skal overtage virksomheden.

Selvom du foretager generationsskiftet, mens du er i live, så kan der være en arveafgift ved overdragelsen.  Hvis du overdrager til dine børn, er arveafgiften 15 procent. Du kan gøre beløbet, der skal betales afgift af, mindre ved at overdrage over flere år – og samtidig give arveforskud eller skattefrie gaver. Du kan også anvende muligheden for familielån, hvor du som långiver har mulighed for at give låntager en økonomisk håndsrækning på lempelige vilkår.

I din forberedelse og planlægning af et ejerskifte må du ikke glemme den – måske – vigtigste del. Nemlig, hvordan din tilværelse skal være efterfølgende. Det gælder både, hvad din tid skal fyldes ud med, når du ikke længere er chef og nu skal bruge alle dagens timer på andre ting. Og det gælder om at sikre den rette  formueplanlægning, herunder om du skal ’slanke’ virksomheden inden overdragelse eller salg. Det kan sikre dig en god formueoptimering, og samtidig gøre det billigere for din efterfølger at overtage.

En fiktiv historie –  fra det virkelige liv

Det helt rigtige generationsskifte er altså en individuel størrelse, som hænger sammen med mange forskellige faktorer. Både økonomiske, praktiske og følelsesmæssige. Her får du et fiktivt scenarie med Jens og Ida, som jeg har stykket sammen af mine erfaringer fra det virkelige liv:

Jens og Ida har længe forestillet sig, at deres søn Simon en dag skal overtage virksomheden. Det er Jens, der driver virksomheden – og han har ikke været særligt opmærksom på mulighederne i en pensionsopsparing. Hans fokus har været rettet mod arbejdet i virksomheden, derfor ligger det meste af formuen i selskabet.

For at skabe en god løsning til parret, hvor Simon kan overtage selskabet og Jens kan opnå en god seniortilværelse med Ida, får de nu lavet en langsigtet løsning. I årene indtil Simon overtager selskabet, skal der ske en ekstraordinær indbetaling på pension til Jens. Det er muligt, fordi Jens gennem årene har været tilbageholdende med at trække løn ud til sig selv.

Som en del af løsningen overtager Simon allerede nu en del af aktierne i selskabet. Han bliver altså medejer af selskabet, hvor han også er en del af driften. Den del, som Simon overtager, modtager han som gave fra sin far. Jens vælger, at overdragelsen af hele selskabet skal ske glidende over en årrække. Simon skal betale en afgift af gavebeløbet, men Jens kan vælge, at han betaler afgiften og dermed gør overtagelsen billigere for Simon. 

Simon kan overtage aktierne med succession. Det betyder, at virksomheden kan overdrages skattefrit mod at den nye ejer betale skatten, når virksomheden engang sælges – medmindre virksomheden til den tid kan overdrages på samme måde til næste generation.

Ved at Jens påbegyndte sine overvejelser i god tid, er der lagt en plan, som understøtter ønskerne fra alle i familien. Og som er bedst mulig for virksomheden.

Det er min anbefaling, at du taler med din rådgiver og at I sammen finder frem til, hvordan du bedst muligt forbereder et generationsskifte eller salg af din virksomhed.