Hvad skal der ske med pengene fra dit virksomhedssalg?

Ophørspension er en speciel fradragsberettiget pension for selvstændige erhvervsdrivende ved helt eller delvist salg af virksomheden. Det er en særlig fordelagtig mulighed for at indskyde fortjenesten på en pension, som så kan forsøde seniortilværelsen eller måske gives videre til næste generation.

Ældre mand og kvinde hånd i hånd, grinende

AfBettina Brask, formueøkonom i Jyske Bank

14. jun. 2023 10.50

Mange af os har prøvet at sælge vores bolig og flytte fra den. Hvis boligen har dannet rammen om vores familie gennem mange år, så rummer den mange minder. Det kan være dørkarmen, hvor børnenes højde er markeret år efter år, eller det kan være spisekrogen, hvor familien har delt både glæder og tårer.

Minderne kan gøre det svært at sige farvel, men på et tidspunkt kan det være nødvendigt – enten fordi boligen er blevet for stor, eller fordi et nyt eventyr kalder. Samme følelse kan du have som virksomhedsejer, når tiden er inde til at sælge din virksomhed.

Og når så virksomheden sælges, kommer spørgsmålet: Hvor skal du placere provenuet fra salget?

Her kan mange med fordel benytte sig af ophørspension – en særlig pension, hvor beskatningen af fortjenesten reelt udskydes til det tidspunkt, hvor pensionen udbetales.

Hvem kan oprette en ophørspension?

Ophørspension er for dig, der har solgt din virksomhed – helt eller delvist – med en skattepligtig fortjeneste.

For at oprette og benytte ophørspensionen skal du være fyldt 55 år, og du skal have drevet selvstændig virksomhed i mindst 10 år inden for de seneste 15 år. Ophørspensionen kan oprettes som livrente eller ratepension – og der er særlige skattemæssige vilkår, når det sker i forbindelse med salg af virksomheden.

Det er også en betingelse, at du har drevet en aktiv virksomhed – det kan være som egen virksomhed, som selvstændig eller som hovedaktionær i et selskab. Aktiv virksomhed betyder, at din virksomhed ikke i overvejende grad må have bestået i værdipapirer eller udlejning.

Hvem skal bruge pengene?

Når du har placeret pengene på ophørspensionen, så står det dig frit for, om du selv vil nyde pengene som løn resten af dit liv, eller om du vil give pengene videre som arv.

Placerer du pengene på en livsvarig livrente, så kan du få en løbende udbetaling resten af dit liv. Indbetaler du derimod på en ratepension, så kan udbetalingen ske over en periode på minimum 10 år – dog skal beløbet stå på ratepensionen i minimum 5 år, inden udbetalingen kan starte. Og du kan tidligst starte udbetalingen fra din pensionsudbetalingsalder.

Har du ikke behov for pengene for at leve det gode liv, så kan du ’give’ dem videre til næste generation.  Det kan du gøre ved at placere pengene på en ratepension. Her behøver du ikke starte en udbetaling, men kan lade pengene stå til efter din død.

Lader du på den måde pengene gå i arv, så bliver de udbetalt til den eller de, du har valgt at indsætte som begunstiget – minus en afgift på 40 %. Hertil kommer bo – og gaveafgift.

Vær opmærksom på indbetalingstidspunktet

For at få fradrag i salgsåret skal du indbetale til en ophørspension senest 1. juli i året efter virksomheden er solgt. Her kan du indbetale den skattepligtige fortjeneste fra salget af virksomheden – dog maks. 3.054.700 kr. (2023-tal).

Uanset om du allerede har solgt, eller du går og tumler med salgstanker, så er det min anbefaling, at du søger sparring og råd hos din rådgiver – og at du inddrager din revisor i dine beslutninger om ophørspension med mere.