Høsten er i hus. Skal overskuddet på pension?

Når man som selvstændig erhvervsdrivende indbetaler på pension, så kan man med fordel benytte sig af 30 %-ordningen. Navnet hentyder til, at man kan indbetale 30 % af virksomhedens overskud på ordningen. Nu nærmer tiden sig, hvor størrelsen på årets overskud – og dermed den rigtige indbetaling – skal findes. Men, hvordan er det nu med den 30 %-ordning. Hvorfor ikke bare lade pengene stå i virksomheden?

Formueøkonom Bettina Brask. I baggrunden en mejetærsker i gang med høstning. En puslespil med teskten "30 %".

AfBettina Brask, formueøkonom i Jyske Bank

05. sep. 2022 12.10

Landmændene har haft rigtig travlt på markerne den seneste tid, og heldigvis meldes der om en god høst. Ja, ifølge Landbrugsavisen giver kombinationen af et godt udbytte og høje afregningspriser endda den mest værdifulde kornhøst nogensinde. Når så høsten er kørt i hus, og markerne er gjort efterårsklar, så kan landmændene få det endelige overblik over årets resultat.

Landmænd har valgt en branche med en meget svingende indkomst fra år til år, så det kan være svært at vide, hvad de kan forvente de kommende år. Hvor stort et overskud, der kan høstes.

Det samme gælder i større eller mindre grad for mange andre selvstændige. Derfor vælger mange at spare penge op i virksomheden. Det er en opsparing, der kan bruges til nye investeringer i virksomheden eller være en kærkommen hjælp, hvis forretningen kommer ind i en dårlig periode.

Anvender du virksomhedsskatteordningen og lader opsparingen stå i virksomheden, så betaler du en foreløbig virksomhedsskat på 22 %. Hvis du så på et senere tidspunkt ønsker at hæve af det opsparede overskud, bliver du yderligere beskattet, så du samlet set kommer til at betale indkomstskat af beløbet.

Brug din opsparing som en fleksibel pension

Hvis du ikke får behov for den opsparede kapital i virksomheden, så kan opsparingen blive en form for pensionsordning, der forhåbentlig indbringer en stor engangsudbetaling den dag, du vælger at lukke eller sælge virksomheden.

Stopper du med virksomhedsskatteordningen, så bliver den opsparede kapital beskattet i ophørsåret og året efter. Vælger du at få det hele udbetalt på en gang, så risikerer du, at beskatningen kommer op i topskatten. Derfor er der mange, som vælger at bevare virksomhedsskatteordningen på lavt blus, fx i form af en begrænset udlejningsaktivitet – så kan du nemlig hæve det opsparede overskud over flere år.

Når du hæver opsparingen over en årrække, så kan du tilpasse udbetalingen, så den passer til dit forbrug. Og du kan tilpasse den, så beskatningen ikke kommer i topskat.

Du kan stille dig selv endnu bedre ved at sprede dine opsparinger. Ved at kombinere løbende indbetalinger på en pensionsordning med opsparing i virksomheden opnår du en større frihed og fleksibilitet, når du går på pension. En af fordelene er, at udbetaling fra pensionsordninger ikke reducerer folkepensionens grundbeløb. Når du har opsparingen placeret i forskellige skattemiljøer, så opnår du en større frihed til at planlægge et senere forbrug afhængig af de regler, der gælder til den tid.

Giv dig selv en livsvarig løn med 30 %-ordningen

Som selvstændig kan du indbetale op til 30 procent af virksomhedens overskud på en livsvarig livrente – og få fuldt fradrag for hele indbetalingen i skatteåret. Der er ikke nogen minimumsindbetaling, og du bestemmer selv beløbet, så længe indbetalingen altså ikke overstiger 30 procent af virksomhedens regulerede overskud. Derfor omtales muligheden som 30 %-ordningen.

Derudover har du mulighed for at indbetale op til 59.200 kr. om året (2022-tal) på en ratepension.

Ved at anvende muligheden for opsparing på pension, så sikrer du dig selv en livsvarig løn, selvom du ophører med din virksomhed.

Vær opmærksom på, at overførslen af virksomhedens overskud til en pensionsordning skal ske inden regnskabsårets afslutning. Her kan din revisor være med til at dig give et overblik og et kvalificeret skøn på årets overskud. På den baggrund kan du lave indbetalingen til tiden. Og hvis dit eller revisorens skøn er sat for højt, så mister du ikke noget. En for høj indbetaling kan nemlig overføres som fradrag i det kommende regnskabsår.

Få ægtefællen med – og vær i god tid

Indbetalingen til pension behøver ikke at blive begrænset kun til dig. Hvis din ægtefælle er medarbejdende i virksomheden, så har du mulighed for at overføre noget af overskuddet til ham eller hende, som så får den samme mulighed for at benytte 30 %-reglen til indbetaling på pension.

På den måde får I begge en kommende livsvarig pension, når det frie seniorliv trækker mere i jer end arbejdet med virksomheden.

Jeg anbefaler, at du og din revisor får regnet på det forventede overskud i 2022 – i god tid inden årsskiftet – så du inden 30. december kan nå pensionsindbetalingen for i år. Overførslen fra virksomhed til pension skal nemlig ske inden regnskabsårets afslutning.