Gode råd til opsparing for virksomhedsejere

Mange selvstændige sparer op i deres virksomhed ved at hæve mindre af overskuddet, end de har mulighed for. Opsparingen i virksomheden kan enten bruges til senere investeringer eller hævninger. Men er det den bedste løsning? Eller kan opsparing på pension være en bedre ide?

Selvstændig vinspecialist i butik

AfBettina Brask, Formueøkonom i Jyske Bank

16. okt. 2023 07.30

Når året nærmer sig sin afslutning, har mange virksomheder travlt med at planlægge julefrokost og julegaver til medarbejderne. Derudover planlægger mange virksomhedsejere også julehilsner til kunder og samarbejdspartnere. Ja, det er den tid på året, hvor man takker både medarbejdere og kunder for det gode samarbejde.

Måske er du selv en af de virksomhedsejere, der har travlt med planlægningen – hvis du da ikke har uddelegeret den til andre. Men husk nu også at tænke på dig selv!

Hvordan skal årets overskud placeres?

Afhængigt af hvilken virksomhedsform du har valgt til din virksomhed, så har du mulighed for at tænke dig selv ind i fordelingen af overskuddet. 

Mange vælger at spare op i virksomheden, og det kan være en god ide. Opsparingen i virksomheden kan benyttes til fremtidige investeringer eller daglig drift. Og vokser opsparingen i virksomheden gennem årene, så bliver det en form for pensionsopsparing, som kan udbetales, når man lukker eller sælger virksomheden.

Her er mit råd, at du ikke lægger alle æg i samme kurv. Sørg for, at du både har en opsparing på pension og en opsparing i virksomheden.

5 gode grunde til at indbetale på pension:

 • Spredning af risiko kan give dig frihed til løbende at vælge, hvor du opnår det bedste afkast af dine investeringer, så du får mest muligt ud af din opsparing.

  Den dag, hvor du begynder at bruge af dine opsparinger, kan du tage fra den opsparing, som giver dig det bedst mulige økonomiske råderum.

 • Lav afkastbeskatning betyder, at du kun betaler 15,3 % i skat af dit afkast af investeringerne på din pension. Flytter du opsparing fra virksomheden til pension via din løn, så er det kun arbejdsmarkedsbidraget, som skal betales straks. Resten får du renter af, indtil du starter udbetaling – først da, bliver udbetalingen indkomstbeskattet.


  Overskud, som bliver i virksomheden, betaler du 22 % selskabsskat af. Og den dag, hvor du trækker overskuddet ud af virksomheden, beskattes det igen afhængig af virksomhedsformen.

 • Arveplanlægning er vigtigt at få gjort for alle. Når du er virksomhedsejer, så kan det være endnu vigtigere at lave planlægningen – både af hensyn til familien og virksomhedens fremtid.

  På din pension kan du indsætte en begunstiget, som får beløbet direkte udbetalt uden om boet og dit testamente. Det kan være en fordel at bruge pensionen aktivt i arveplanlægningen.

 • Hvilken opsparing er billigst for dine arvinger? Opsparing på pension udbetales efter dødsfald til den eller de, som du har indsat som begunstigede. Udbetalingen kan ske som engangsbeløb minus 40 % afgift. Du kan også have en ordning, som kan udbetales løbende til din ægtefælle.

  Hvis din virksomhed skal opgøres ved din død, vil boet blive beskattet af avancen. Medmindre arvingen har mulighed for at overtage virksomheden med succession, det vil sige, at arvingen overtager skattebyrden.

 • Sikring af det gode liv den dag du vil bruge tiden på andet end arbejde. Det er vigtigt, at du opnår friheden til selv at kunne bestemme, hvordan tiden skal bruges. Tilværelsen efter et aktivt arbejdsliv er en helt ny fase af livet, og den optimale opsparingsstrategi kan åbne for mulighederne til at udleve dine drømme.

  Sikringen af det gode liv skaber du også ved at have tryghed og sikkerhed for, hvem der overtager din formue – og hvordan formuen overtages.

Selvstændig – personligt drevet eller selskabsform

Hvis du ejer en personligt drevet virksomhed, kan du indbetale op til 30 % af virksomhedens skattemæssige overskud før renter med videre på en livsvarig livrente – og få fuldt fradrag for hele indbetalingen i skatteåret. Der er ikke nogen minimumsindbetaling, og du bestemmer selv beløbet, så længe indbetalingen altså ikke overstiger de 30 %.

Driver du din virksomhed i selskabsform, så kan du indbetale på pension via din løn. Du må ikke indbetale mere end din løn, derfor er det vigtigt, at du fastsætter din løn korrekt og overvejer, hvor din opsparing skal ligge.

Vil du benytte dig af muligheden for pensionsindbetaling, så vil jeg anbefale, at du og din revisor får regnet på det forventede overskud i 2023 – i god tid inden årsskiftet. Så kan du nå årets pensionsindbetaling inden sidste frist den 29. december.
Læs mere om pension for selvstændige