Fristen for indbetaling på ophørspension er forlænget

Har du solgt din virksomhed i 2020, så kan du udskyde skatten og måske opnå en besparelse.

Solgt-skilt foran virksomhed

Af Jyske Bank

30. jun. 2021 12.00

Fristen for indbetaling på ophørspension er skubbet til den 1. september 2021 i stedet for 30. juni 2021. Det sker som følge af Covid19-epidemien.

Ophørspension er for dig, som har solgt din virksomhed med en skattepligtig fortjeneste. Det omfatter bl.a. fortjeneste på goodwill, ejendomsavance og genvundne bygningsafskrivninger, fortjeneste på driftsmidler og varelager.

Ved at indskyde fortjenesten som ratepension eller livrente på en ophørspension kan du udskyde skatten og eventuelt opnå en skattebesparelse.

Hvad skal du opfylde for at bruge ophørspension?

Har du solgt virksomhed i 2020, så har du nu fået en ekstra frist frem til 1. september 2021. Hvis dit regnskabsår følger kalenderåret, så skal du normalt indskyde beløb på kontoen senest den 30. juni det efterfølgende år for at få fradrag i salgsåret.

For at bruge ordningen om ophørspension skal du opfylde disse betingelser, når du sælger virksomheden:

  • Du er fyldt 55 år, inden du indgår endelig og bindende aftale om salget
  • Du har drevet din virksomhed som personligt drevet virksomhed eller i aktie- eller anpartsselskab
  • Du har drevet selvstændig virksomhed eller været hovedaktionær i en periode på mindst 10 år inden for de seneste 15 år forud for det år, hvor du sælger virksomheden
  • Du har drevet en aktiv virksomhed (din virksomhed må ikke i overvejende grad have bestået af værdipapirer eller udlejning)

Tal med din revisor

Skal du nå at udnytte muligheden for ophørspension – så tag fat i din revisor og få afklaret, hvor meget du kan indbetale – så du kan få lavet indskuddet før 1. september 2021. I Jyske Bank kan du oprette en ophørspension som ratepension eller som livsvarig livrente.