Finansiering af solceller på større tagarealer – til både ejere og lejere

Jyske Bank giver nu både ejere og lejere af ejendomme mulighed for at låne til solceller på taget. Mulighederne for finansiering gælder for ejendomme med større tagflader, fx erhvervsbygninger, kommunale bygninger og udlejningsejendomme.

Vælg billede

Af Peter Lindbjerg, journalist

01. jun. 2023 09.30

I lyset af energikrisen og ønsket om at frigøre Europa fra russisk energi er EU langt fremme med planer om at gøre det lovpligtigt at opføre solceller på byggeri med tagflader på over 250 kvm. Planerne omfatter både erhvervsbygninger, offentlige bygninger og beboelsesejendomme. Hos Jyske Bank sidder erhvervspartnerne klar, hvis de nye planer fører til et øget behov for lånefinansiering.

Målrettet finansiering til både ejere og lejere

Er din virksomhed blandt dem, der allerede nu går med tanker eller planer om at etablere solcelleanlæg på taget, så tilbyder Jyske Bank nu en målrettet finansiering – som henvender sig til såvel ejere som lejere af erhvervsejendomme. Primært erhvervskunder, der ønsker at producere grøn strøm til eget forbrug.

”I lyset af forsyningskrise og stigende elpriser har vi mærket en stigende interesse for finansiering af solceller fra vores erhvervskunder. Flere har fået appetit på at blive selvforsynende med strøm, og dermed beskytte deres virksomhed mod fremtidige udsving i elpriserne,” fortæller specialist Simon Verland, fra afdelingen Grøn Energi i Jyske Bank.

Den stigende interesse fra erhvervskunder har fået Jyske Bank til at arbejde med nye muligheder for at tilbyde finansiering af tagbaserede solceller – uanset hvem der ejer taget. Det kan fx være en virksomhed, der er delt op i et ejendomsselskab og et driftsselskab. Derudover kan den målrettede finansiering sagtens tilpasses kommunale bygninger, udlejningsejendomme og andre ejendomme med større tagflader.

Et aktiv på taget kræver den rette finansiering

Arbejdet har blandt andet handlet om at afklare det juridiske og tekniske omkring, hvornår et solcelleanlæg skal betragtes som en del af ejendommens pant, og hvornår det er løsøre. Og dernæst om at tilpasse lånemulighederne til de forskellige scenarier.

”Det er specielt med et aktiv på taget, derfor kræver solcelleanlæg også en speciel og rigtig finansiering,” siger Simon Verland og uddyber:

”Vores mål har været at understøtte den grønne omstilling ved at udvikle finansieringsløsninger for vores kunder. Tidligere kunne vi primært tilbyde ejendommenes ejere en finansiering i form af realkreditlån. Med vores nye setup, kan vi tilbyde finansiering og leasing af solcelleanlæg afhængig af fordelingen af ejerskabet af solcelleanlægget og bygningen det placeres på.”

Et grønt tiltag som kan være en god investering

Kort fortalt, så vil et tagbaseret solcelleanlæg komme ind under ejendommens pant, hvis det er ejendommens ejer, der etablerer og finansierer. Det giver mulighed for realkreditfinansiering eller banklån. Er det derimod lejer, som etablerer og finansierer, så kan anlægget i nogle tilfælde blive betragtet som løsøre – og så kan finansieringen foregå som banklån eller leasing.

”Finansiering af solceller er en helt naturlig del af vores værdiskabende rådgivning og dialog. Kunderne skal primært se det som et grønt tiltag, som giver en grad af selvforsyning. Med mulighed for at det bliver en rigtig god investeringscase,” siger Simon Verland.