Et solidt netværk ophæver grænserne

Når danske virksomheder vil prøve kræfter på fjerne markeder, der er vidt forskellige fra de hjemlige, er der værdifuld viden at hente i andre virksomheders erfaringer. Det ved man hos Eksportforeningen, hvor danske B2B-eksportvirksomheder netværker med det formål at dele viden, kontakter og erfaringer, så virksomhederne hurtigere kommer ind hos nye kunder, på nye markeder og kan lære af hinanden.

Mand foran verdenskort

Af Ivan Markvardt-Josefsen

Jun 02, 2017, 12:00

At netværk kan gavne din forretning, er formentlig ikke nogen nyhed for dig. Der findes et væld af professionelle netværk for forretningsfolk, som deler viden med hinanden om emner, der kan gøre en forskel for deres drift og forretning. Hvis emnet er eksport, er der betydelig viden at hente i Eksportforeningens forskellige netværk, hvor foreningens mere end 580 medlemmer deler erfaringer inden for specifikke kundesegmenter.

"Vi fungerer som en katalysator for virksomhederne. Vi har viden i Eksportforeningen, men den store viden ligger ude i virksomhederne. Derfor handler det for os om at få virksomhederne knyttet sammen. Der er næsten altid nogen, der er længere fremme, end man selv er på et givent marked. Og det er de virksomheder, der ved, hvad der skal til for at lykkes," fastslår CEO i Eksportforeningen Ulrik Dahl om foreningen, der i 2015 kunne fejre sit 50-års-jubilæum.

Et netværk til forskel

Han fortæller, at et godt netværk er et af de parametre, som adskiller den succesfulde eksportvirksomhed fra den mindre succesfulde. Det viser en stor undersøgelse, som Aarhus Universitet har foretaget i samarbejde med netop Eksportforeningen – bl.a. ved at sammenligne medlemsvirksomheder med lignende virksomheder uden medlemskab.

"Netværk er utrolig vigtige, og forstår man at bruge sit netværk rigtigt, kan man få meget viden serveret, som man kan bygge videre på frem for at skulle starte fra bunden selv. Undersøgelsen konkluderede da også, at medlemsvirksomhederne efter tre år havde 49 pct. højere eksport og var ude på betydelig flere eksportmarkeder end kontrolgruppen," forklarer direktøren, der dog ikke kan garantere den effekt for alle medlemmer.

"Det er naturligvis ikke kun vores netværk, der har en positiv effekt på eksporten, men vores medlemmer er enormt dygtige og besidder samlet set en kæmpe viden. Derfor arbejder vi med en tidshorisont på et til to år. Inden for den periode skal du kunne se resultater. Og det gør du selvfølgelig kun ved at deltage aktivt og dele ud af din egen viden til virksomheder, der står i en situation, du selv har stået i med din virksomhed. Det kan være en virksomhed, der er på vej ind i Kina – en overvældende opgave for de fleste. Her kan dine erfaringer virkelig gøre en forskel," understreger Ulrik Dahl, der fortæller at også helt nye eksportører er velkomne i foreningen, som ud over netværkene tilbyder flere muligheder for kurser og uddannelse inden for eksport.

Styrker virksomhedens konkurrencedygtighed

Ifølge direktøren er omkostningerne ved opstart af eksport en af de største hurdler for virksomhederne.
"Det er jo relativt dyrt at starte eksport, 1-2 mio. kr. per marked er en god rettesnor. Det er en af årsagerne til, at mange virksomheder aldrig rigtig kommer i gang. Det går måske meget godt på det hjemlige marked, og sådan et eksporteventyr vil i de første par år ikke medføre meget andet end udgifter og ballade. Først i år tre – hvis man er dygtig og gerne også lidt heldig – begynder der at komme penge i kassen", forklarer Ulrik Dahl og peger samtidig på nogle positive følgevirkninger for eksportvirksomhederne.

"Kommer man i gang på eksportmarkedet, får man imidlertid noget inspiration og noget viden, som kan være med til at gøre ens produkter og produktivitet mere konkurrencedygtig – også på det danske marked," siger han og henviser igen til undersøgelsen foretaget sammen med Aarhus Universitet, der har påvist, at eksportvirksomheder er op til 30-40 pct. mere konkurrencedygtige end dem, som ikke eksporterer.

Hele organisationen skal være gearet til eksport

"Det er en investering i fremtiden. Det kræver ambitioner og ressourcer. Og det kan somme tider knibe lidt med begge dele ude virksomhederne. Ressourcerne dækker over kapital, virksomheden kan afsætte til den investering, såvel som human kapital i form af de rigtige medarbejdere med de rigtige kompetencer," siger Ulrik Dahl. Han understreger desuden, at eksportindsatsen skal være forankret oppefra – fra den øverste ledelse og bestyrelsen i virksomheden, således at hele organisationen trækker i den samme retning.

"Hele organisationen skal være gearet til det, og fra ledelsens side skal man sige og vise, at man satser på eksport. Det kræver naturligvis et grundigt forarbejde; analysér, hvilket marked og hvilke af virksomhedens produkter eller serviceydelser der rummer det største potentiale for eksportsucces. Og så skal man søge hjælp – det kan være i professionelle netværk, andre danske virksomheder, hos ambassaderne eller andre organisationer, der sidder med relevant ekspertise om markedsforhold, kulturelle forskelle osv. Den hjælp kan spare dig for mange fejl og frustrationer, og du vil derfor kunne få succes hurtigere, end hvis du tror, du kan klare det hele selv," lyder opfordringen fra direktøren, der håber at se flere danske virksomheder med ambitioner om at indtage verdensscenen.