DI's ønsker og forventninger til 2017

Mere gang i den internationale samhandel. Digital omstilling i flere virksomheder. Politiske initiativer, som hjælper virksomhederne. Sådan lyder tre af DI's ønsker til 2017 ifølge vicedirektør Kent Damsgaard. Han kommer desuden med et bud på, hvad virksomhederne kan forvente sig af 2017, og hvilke trusler og muligheder dansk erhvervsliv står over for i den nærmeste fremtid.

Mænd kigger på computer

Af Ivan Markvardt-Josefsen

Feb 08, 2017, 12:00

Et nyt år er begyndt, og sammen med vicedirektør i DI Kent Damsgaard ser vi på, hvad danske virksomheder kan forvente sig af 2017, og hvor de måske skal overveje at sætte ind for fortsat at stå stærkt, når også dette år slutter.

Først får vicedirektøren dog lov til at komme med tre af DI's ønsker til det år, vi lige er trådt ind i.

Mere gang i samhandlen og den digitale omstilling

"Først og fremmest ønsker vi et år, hvor der igen kommer gang i handlen i verden. Hvor vi begynder at handle mere med hinanden og får gang i verdensøkonomien. Det er så utrolig vigtigt for dansk erhvervsliv," fortæller Kent Damsgaard og konstaterer, at eksporten er fladet ud i 2015 og 2016.

"Det skyldes bl.a., at økonomien vokser langsomt, men også faldende samhandel. Og det er en helt ny tendens. Vi ønsker derfor helt overordnet, at verdensøkonomien kommer til at klare sig lidt bedre. Det indebærer også et ønske til regeringer rundt omkring i verden om at få stoppet den stigende protektionistiske tilgang, vi har set i 2016. For det vil i høj grad skade den samlede verdensøkonomi og især skade små lande som DK," fortæller vicedirektøren hvis andet ønske er møntet på virksomhederne.

"I DI ser vi gerne, at 2017 også bliver året, hvor mange flere virksomheder kommer i gang med den digitale omstilling. Nogle virksomheder er helt i front – og Danmark ligger generelt fint i forhold til digitaliseringen. Men vi kan også se, at rigtig mange danske virksomheder har været lidt tøvende i forhold til at omstille deres forretning – fx optimering af processer, forbedring af produkter eller services. Den teknologiske udvikling går så stærkt lige i øjeblikket, at 2017 måske er sidste chance for nogle virksomheder. Status quo er ikke længere en mulighed," vurderer han.

Erhvervspolitiske initiativer

Kent Damsgaards tredje ønske går til Christiansborg, hvor politikerne ifølge DI i endnu højere grad skal understøtte danske virksomheder med forskellige erhvervspolitiske initiativer.

"Christiansborg skal hjælpe virksomhederne med den her digitale omstilling og med at få mest muligt ud af den globale vækst. Det kan politikerne bl.a. gøre ved at få vedtaget nogle initiativer her i løbet af foråret, der sikrer, at virksomhederne kan få de medarbejdere, de har brug for, og dels gøre det attraktivt at investere i ny teknologi. Det kan bl.a. være at se på arbejdsmarkedsreformer, erhvervsbeskatningen og at tilpasse vores uddannelses- og SU-system i forhold til at sikre, at vi hele tiden uddanner derhen, hvor nutidens og fremtidens job er," siger Kent Damsgaard, der har siddet som vicedirektør i DI siden 2015.

Positive forventninger til økonomien

Ifølge vicedirektøren er man hos DI overordnet set ret fortrøstningsfulde i forhold til 2017. Her forventer man bl.a., at den økonomiske udvikling, der i 2016 resulterede i en positivt vækst på omkring en procent, fortsætter i år.

"Væksten vil formentlig stige til 1,5 procent i år, og vi forventer også, at der kommer mere gang i eksporten, hvilket vil trække vores økonomi mere i gang. De seneste mange årtier har man som tommelfingerregel haft, at handlen i verden er vokset dobbelt så hurtigt som væksten. Det betød, at vi herhjemme kunne regne med, at vores eksport voksede dobbelt så hurtigt som økonomien. Eksporten var så at sige en vækstmotor for vores økonomi. Men det har ændret sig nu, således at forholdet nærmere er en til en på globalt plan. Og det rammer jo et lille land som Danmark, hvor vi er dybt afhængige af eksporten, der fylder meget i vores samlede BNP," siger Kent Damsgaard og opfordrer virksomhederne til at være endnu mere til stede på det globale marked.

Landegrænser bør ikke være en barriere

"De virksomheder, som klarer sig allerbedst lige nu, er til stede globalt. De ser ikke på landegrænser, men i stedet blot på, hvor kunderne er henne. Mange virksomheder har jo eksport, men de eksporterer måske kun til få lande. I en tid, hvor der ikke er meget medvind på eksportmarkederne – hverken vækstmæssigt eller i forhold til at fremme handlen og frihandlen – er det ekstra vigtigt, at virksomhederne søger dybere i de markeder, de allerede er til stede på, og at de samtidigt søgere længere ud geografisk," fortæller han og giver udtryk for, at EU gemmer på et stort potentiale for danske virksomheder.

"Det kan være vanskeligt – måske primært for de små virksomheder – at komme til USA eller Kina. Til gengæld kan de lettere søge både dybere og bredere i Europa. Tyskland er vores største eksportmarked. Vi kan se på tallene, at vi er godt repræsenteret i Nordtyskland, mens vi har ret lave markedsandele i Midt- og Sydtyskland, hvor der ellers ligger rigtig meget industri og dermed stor købekraft. De nederlandske markeder samt det norske og svenske marked ligger også ligefor, idet de minder meget om vores eget. Det handler i høj grad om at blive mere offensiv i forhold til eksporten," konkluderer Kent Damsgaard.

Løsninger, risici og kompetencer

Han peger afslutningsvis på et yderligere fællestræk ved de virksomheder, der klarer sig godt netop nu:

"Det er også virksomheder, der ligger i front på den teknologiske udvikling. Flere og flere virksomheder arbejder med at udnytte teknologien til at gøre deres forretning smartere. Nogle ændrer endda hele deres forretningsgrundlag. Vi ser eksempelvis, hvordan servicevirksomheder og traditionelle fremstillingsvirksomheder smelter sammen for i højere grad at levere løsninger til kunderne frem for blot produkter eller ydelser," fortæller vicedirektøren i DI og påpeger, at sådan en omstilling kræver, at man som virksomhed er meget bevidst om sine risici, og at man har de nødvendige kompetencer.

"Det handler ikke så meget om at være risikovillig, men snarere om at være bevidst om, hvilke risici, virksomheden er udsat for, og hvilke risici man vil løbe, og hvilke man ikke vil løbe. Derudover vil vi helt generelt se, at succesfulde virksomheder med et højt vidensniveau er dem, der har været i stand til at få de medarbejdere, de har brug for, og medarbejdere, som kan udfordre og udvikle dem som virksomhed," siger han og fremhæver netop kompetencerne som en af de største udfordringer for danske virksomheder lige nu. En udfordring, som han og DI vil arbejde sammen med politikerne om at finde en løsning på.