Den optimale landing af verdensøkonomien

Verdensøkonomien har været robust over for de høje renter godt hjulpet af stærke arbejdsmarkeder. Europa ser endelig ud til at have lagt den langstrakte stagnation bag sig, mens et ellers højtflyvende USA så småt er på vej ned i gear.

Vælg billede

Af Lene Hald, Senior kommunikationskonsulent

21. jun. 2024 10.00

En ny prognose fra Jyske Bank tager temperaturen på den globale og nationale økonomi. Ifølge Tina Winther Frandsen, der er chefanalytiker i Jyske Bank, er vi tæt på en optimal landing af verdensøkonomien efter nogle turbulente år med stor modvind fra inflations- og rentechokket. Men robuste arbejdsmarkeder rundt om i verden har holdt hånden under væksten. Tina Winther Frandsen forklarer:

”Vi har oplevet, at beskæftigelsen er blevet ved med at stige, og at ledigheden er lav. Det har gjort, at vi som forbrugere har følt os trygge og har turdet bruge penge, hvilket har haft god indvirkning på væksten,” siger Tina Winther Frandsen og fortsætter: ”Nogle lande har klaret sig bedre end andre. USA har været højtflyvende i en længere periode. Det har næsten virket som om, at tyngdeloven har været sat ud af spil i forhold til den amerikanske økonomi. Men selvom det amerikanske marked har haft modvind, har de formået at fastholde en rimelig vækst alligevel. Omvendt er økonomien i Europa gået ned i gear. Men efter næsten halvandet år uden vækst, ser det nu endelig ud til, at vi kan lægge den lange stagnationsperiode bag os. Og nøgletallene begynder så småt at pege opad”.

Dansk økonomi er i fremgang

Vender vi blikket mod Danmark, ser dansk økonomi ud til at være i fremgang. I prognosen om Danmark lyder det, at vi forsigtigt bevæger os ud af den afmatning, der har lagt en dæmper på aktivitetsvæksten – lige med undtagelse af medicinalsektoren, som uafhængigt af afmatningen har oplevet et stort boom, og også fortsat har potentiale til at vækste.

”Krisen nåede aldrig at ramme, selvom renterne er sat meget op. Og i vores hovedscenarie undgår arbejdsmarkedet nedgang i 2024 og 2025. Desuden ser det ud til, at boligpriserne stiger yderligere efter en langsom start på året,” siger Niels Rønholt, Jyske Banks cheføkonom.  

En rotation i verdensøkonomien

Ifølge prognosen fra Jyske Bank forventes det, at vi kommer til at opleve bedre takter i Europa uden dog at kigge ind i et buldrerene opsving. For USA's vedkommende kommer den højtflyvende amerikanske økonomi kommer til at gå ned i gear. Tina Winther Frandsen uddyber:

”Vi tror ikke, det kommer til en større nedtur i økonomien, men hjulene vil begynde at snurre lidt langsommere. Så vi forventer alt i alt, der kommer til at ske en rotation i verdensøkonomien, hvor det går lidt ned i USA og lidt op i Europa. Samlet set vil vi opleve en moderat vækst, hvilket vil være rigtig fint. Særligt fordi vi samtidig har nogle solide arbejdsmarkeder, som for os forbrugere betyder, at vi kan være nogenlunde sikre på, at vi har vores job”.

Bagsiden af det robuste arbejdsmarked

Men de solide arbejdsmarkeder har ifølge chefanalytiker Tina Winther Frandsen samtidig en bagside, fordi de kan risikere at fastholde inflationen på et for højt niveau. Et stærkt arbejdsmarked med stigende beskæftigelse, lav ledighed og en høj lønvækst kan betyde, at virksomheder øger deres omkostninger, hvilket kan skabe en risiko for, at virksomheder sender regningen videre til slutbrugerne. I værste fald kan det, ifølge Tina Winther Frandsen, skabe en løn- og prisspiral, som vi for alvor oplevede det tilbage i 70’erne:

”Det er ikke et scenarie, vi tror kommer til at ske. Men det er en risiko. Og hvis den risiko begynder at udspille sig – og hvis ikke inflationsbilledet forsat bedrer sig - så bliver de forventede rentenedsættelser udskudt eller måske helt aflyst. Det kan give turbulens på de finansielle markeder, fordi rentenedsættelserne allerede er priset ind i kurserne på obligations- og aktiemarkederne. Desuden vil økonomierne ikke bryde sig om, at vi skal have en endnu længere periode med de her høje renter. Så hvis vi ikke får styr på inflationen og får proppet inflationsspøgelset ned i boksen igen, så kan vi heller ikke forvente, at centralbankerne leverer rentenedsættelser,” lyder det fra Tina Winther Frandsen. 

Geopolitiske risici lurer også fortsat

Afslutningsvist er geopolitikken ifølge prognosen en faktor, der ligger og ulmer, som giver usikkerhed i markederne. Dels i form af krige rundt omkring i verden, men også forestående valg rundt om i verden – og særligt det forestående amerikanske valg kan få indflydelse på den finansielle udvikling:

”Bliver det en Biden, så bliver det mere eller mindre ’business as usual’, men bliver det en Trump, der kommer til magten, så står vi i en helt anden situation. Så valget har indflydelse på de risikofaktorer, vi ser ind i, og kan potentielt spænde ben for det hovedscenarie, vi har lagt frem,” slutter Tina Winther Frandsen.