Anlægsfinansiering: Forventer fordobling af omsætning

Emballagevirksomheden Primoreels A/S foretog i 2018 en kæmpeinvestering med Jyske Banks anlægsfinansiering.

Hjul i maskine med høj fart

Af Sofie Gade Billeskov, Journalist

07. feb. 2019 12.00

Primoreels har de seneste fire år haft outsourcet en del af produktionen til to forskellige danske underleverandører, som har leveret færdigt materiale på store ordrer i huset. Primoreels producerede samtidig i treholdsskift på egne maskiner i takt med, at ordrerne tikkede ind.

”Vi kunne godt se, det var på høje tid, at vi selv skulle have nyt maskineri, at vi skulle højne produktiviteten, så vi kunne producere alternative foliekvaliteter i bredere baner, i en højere hastighed og i flere farver”, fortæller Henrik Sahlberg, direktør i Primoreels.

Mange og lange overvejelser

”Tiden var moden til at blive herre i eget hus. En investering kunne give os luft til at lave det hele selv – det ville højne kvaliteten og gøre os mere fleksible og professionelle som leverandør”, siger Henrik Sahlberg om investeringen, der i 2018 blev en realitet efter mange og lange overvejelser. ”Vi kunne ikke lave det så godt, vi gerne ville. Vi begyndte at få ordrer, der kvalitetsmæssigt krævede meget, og fejlmargenerne var bare for høje på de gamle maskiner. Nyt maskineri kunne gøre os mere effektive og konkurrencedygtige, så vi kunne begynde at vinde ordrer fra de større mejerikoncerner.”

Flere, store følgeinvesteringer

Helt konkret har anlægsfinansieringen bestået i en ny trykmaskine og en stansemaskine, og derudover har virksomheden investeret yderligere i deres lokaler, eftersom den i 2017 blev BRC-certificeret. Derudover har Primoreels været tvunget til at håndtere nye materialer på grund af nogle tekniske barrierer. Ifølge Henrik Sahlberg endnu en god grund til at investere.

”Som producent af fødevarekontaktmaterialer har vi ikke helt så strenge krav som fødevareproducenterne, men næsten. Så ved siden af anlægsinvesteringen har vi foretaget mange følgeinvesteringer, der ligger på niveau med det, maskinerne har kostet.”

Højere produktivitet med samme antal ansatte

Trods de store investeringer har det ikke været nødvendigt at ansætte flere medarbejdere, fordi det er maskinerne, der gør arbejdet. Til gengæld er produktiviteten mangedoblet med de nye maskiner.

”Vi er begunstiget af at være en virksomhed, som selvom vi har en større omsætning, i princippet kunne omsætte for mere end det dobbelte med de nye maskiner,” fortæller Henrik Sahlberg.

Forventer fordobling af omsætningen

Den nye investering har ifølge Henrik Sahlberg givet luft og plads til fokus på salg i den anden del af forretningen – et patenteret foliesystem, som er forudsætningen for salget af netop Primoreels’ folie.

”Vi har specialiseret os i at lave skræddersyede løsninger – såkaldte Stand Alone-enheder – hvor vi installerer et Primoreels foliesystem på eksisterende fyldemaskiner direkte ude hos kunden på det enkelte mejeri. Når vi sælger og installerer en sådan foliedispenser, skaber vi dermed os selv en ny kunde,” fortæller Henrik Sahlberg.

”Vi sigter som minimum mod at fordoble omsætningen i folieforretningen indenfor en treårig periode,” siger Henrik Sahlberg.