Sådan var 2019 i Jyske Bank

Kunderne ville gerne konvertere boliglån og investere opsparingen, mens lav lånelyst viste sig som moderat vækst i realkreditudlån og dalende bankudlån. Jyske Banks årsrapport for 2019 er på gaden.

Denne video kræver, at du giver samtykke til marketing cookies

Af Jyske Bank

Feb 25, 2020, 12:00

2019 var præget af fortsat fremgang i dansk økonomi og en gunstig udvikling på de finansielle markeder. Kundernes økonomiske situation var robust, og de faldende renter understøttede en høj konverteringsaktivitet. Omvendt tiltog presset på netto renteindtægterne som følge af især lavere renter og danskernes høje opsparingslyst.

I 2019 opnåede Jyske Bank et resultat pr. aktie på 29,0 kr. og et resultat efter skat på 2.440 mio. kr. mod henholdsvis 28,2 kr. pr. aktie og 2.500 mio. kr. i 2018. Med bankens tilbagekøb af egne aktier vil resultat pr. aktie være et relevant mål for aktionærernes afkast.


Nye tiltag

Særligt tre ting kommer til at sætte sit præg på 2020:

Negative renter
Fra 1. maj 2020 ændrer Jyske Bank grænsen for, hvornår privatkunder skal betale negativ rente til 250.000 kr. Det betyder, at en kunde kan have 250.000 kr. stående på sin NemKonto uden at betale negativ rente. For børnekonti og børneopsparinger bliver grænsen 100.000 kr.

Mindre ekspedition, mere rådgivning og selvbetjening
Kunderne har et stigende ønske om at løse hverdagens bankforretninger selv, men ønsker fortsat personlig rådgivning ved større økonomiske valg. Derfor lancerer vi i 2020 en ny mobilbank med forbedrede udviklingsmuligheder, og derfor har vi valgt at bevare afdelingsnettets 98 fysiske afdelinger. 

Jyske Bank er dermed banken med det største afdelingsnet, som dog er i konstant forandring. De sidste kasser blev lukket i april 2019, alle udvendige pengeautomater er fjernet, 1000-kronesedlen udbetales ikke længere.

Ekspeditionsdelen er næsten væk, og rene rådgivningsafdelinger er ved at opstå.

CO2-neutralt elforbrug
Kunderne mærker det ikke direkte, men Jyske Bank har en målsætning om et CO2-neutralt elforbrug inkl. bankens andel af JN Datas og Bankdatas elforbrug. Det skal ske ved egen vedvarende energiproduktion fra 2021 fremfor den nuværende CO2-afdækning gennem grønne el-certifikater. For at nå målet ønsker vi at erhverve en landbaseret vindmølle, som producerer ca. 16 gigawatt-timer om året.