Regnskab: Højeste udlånsvækst i Jyske Bank i mere end et årti

Stigende udlån til især erhvervskunderne og et generelt højt aktivitetsniveau præger regnskabet for 1. kvartal.

Denne video kræver, at du giver samtykke til marketing cookies

Af Jyske Bank

03. maj 2022 10.00

Jyske Bank hentede et nettooverskud på 851 mio. kr. i årets første tre måneder – bl.a. båret af den højeste vækst i udlån i mere end et årti. Det er især udlån til erhvervskunderne, der viser positive tendenser og sikrer en samlet vækst i banklån på 15-16 pct.

”Vi har nu i otte kvartaler i træk ligget stabilt på et resultat omkring 1 mia. kr. før skat. Dette kvartal viser den vækst, vi længe har haft på fornemmelsen ville komme, og den er så slået fuldt igennem nu. Så samlet set er det et godt resultat,” siger ordførende direktør Anders Dam.

Anders Dam vurderer i øvrigt, at banken er godt rustet til at håndtere den usikkerked som bl.a. Ukraine-krigen og de stigende råvare- og energipriser har ført med sig.

”Vores indtryk er, at vores kunder manøvrerer igennem det her så godt de kan, og derfor er vi relativt optimistiske på det samlede resultat for 2022,” siger Anders Dam.

Jyske Bank opjusterede i april forventningerne til hele årets overskud, så det nu ventes at lande i intervallet 3,0–3,4 mia. kr. svarende til et resultat pr. aktie på 44-50 kr.

Anders Dam ønskede i øvrigt ikke at kommentere på Jyske Banks eventuelle interesse i at købe Svenske Handelsbankens danske aktiviteter, som officielt er sat til salg.

”Uanset hvad der måtte være til salg, så kommenterer vi ikke på den slags.”