Regnskab: Finansiel turbulens tynger Jyske Bank i 3. kvartal

Overskud på en halv mia. kr., men faldende aktie- og obligationsmarkeder koster 300 mio. kr. i negative kursreguleringer. Hør Anders Dam, ordførende direktør i Jyske Bank, kommentere kvartalsregnskabet.

Denne video kræver, at du giver samtykke til marketing cookies

Af Thomas Ross, Journalist

01. nov. 2022 09.00

Jyske Bank fik i 3. kvartal et overskud efter skat på 503 mio. kr. og kommer dermed ud af årets første ni måneder med et samlet nettooverskud på knap 2,2 mia. kr.

De ustabile forhold på finansmarkederne i det forgangne kvartal betyder, at Jyske Bank må notere et minus på 300 mio. kr. under posten kursreguleringer som følge af faldende aktiemarkeder og stigende renter.

Ser man bort fra de negative påvirkninger fra finansmarkederne, er ordførende direktør Anders Dam godt tilfreds med udviklingen i den underliggende forretning.

Anders Dam pointerer, at bankens rente- og gebyrindtægter stiger pænt, og at omkostninger er under kontrol. Endvidere er kreditbogen solid efter et kvartal, hvor Jyske Bank under posten nedskrivninger på udlån tilbageførte 200 mio. kr., der altså slår igennem med positiv effekt i regnskabet.

”Endnu tegner der sig ingen store tab for Jyske Bank. Tværtimod. Vores kunder har det tilsyneladende godt,” lyder det fra Anders Dam.

Jyske Bank forventer fortsat at komme ud af hele 2022 med et resultat efter skat i intervallet 3,0-3,4 mia. kr. svarende til et resultat pr. aktie i intervallet 44-50 kr.