PFA Bank er blevet en del af Jyske Bank-koncernen

Jyske Bank og PFA Holding har nu afsluttet aftalen om Jyske Banks køb af PFA Bank. Det betyder, at PFA Bank med virkning fra 1. oktober 2023 overgår fra at være en del af PFA-koncernen til at være et datterselskab af Jyske Bank.

Vælg billede

Af Jyske Bank

29. sep. 2023 13.00

Indtil videre fortsætter PFA Bank, som kunderne kender den. De beholder deres rådgiver og har uændrede vilkår, og de kan desuden se frem til attraktive muligheder.

”Vi glæder os over, at PFA Bank er blevet en del af Jyske Bank-koncernen. Vi vil fortsat tilbyde attraktive kundepakker og den stærke personlige rådgivning, som kunderne er vant til i PFA Bank”, siger Anders Dam, ordførende direktør i Jyske Bank.

Som en del af aftalen vil Jyske Bank-koncernen forventeligt overtage administrationen og forvaltningen af PFA Invest. Det forventes at ske i løbet af første halvår 2024, dog senest den 31. maj 2024. Indtil overdragelsen af forvaltningen bliver PFA Invests afdelinger fortsat forvaltet af PFA Asset Management.