Oplever du problemer med at handle investeringsbeviser?

På grund af uroen på finansmarkederne kan du opleve at handlen med investeringsbeviser fra Jyske Invest og Jyske Portefølje er suspenderet. Det er som oftest kun midlertidigt og ophæves så snart, det er muligt igen at stille retvisende priser.

Nyt fra Jyske Bank

Derfor suspenderes handel med afdelinger

I perioder med vanskelige markedsforhold og stor markedsuro - fx den aktuelle usikkerhed grundet coronavirus - kan det være vanskeligt at fastlægge en retvisende indre værdi.

Jyske Invest og Jyske Portefølje genberegner indre værdi, når kurserne ændrer sig på de aktier og obligationer den enkelte afdeling investerer i. Det sikrer, at du kan købe eller sælge beviser i afdelingen til en retvisende kurs.

Men når markederne svinger kraftigt, kan investeringsforeningen og kapitalforeningen ikke beregne en retvisende kurs. Ifølge lovgivningen kan foreningerne dog suspendere handlen med beviser for at beskytte eksisterende og potentielle investorer. Det betyder i praksis, at du ikke kan købe eller sælge beviser i afdelingen, mens den er suspenderet. Vi ophæver suspensionen, når der igen kan beregne en retvisende indre værdi.

Med andre ord suspenderer foreningerne kun for handlen med deres afdelinger for at beskytte investorerne og kun, når det er nødvendigt.

Din handel foretages, når suspensionen ophæves

Forsøger du at handle i Jyske Netbank eller Jyske Mobilbank, når en afdeling er suspenderet, får du besked om, at handlen er suspenderet i øjeblikket. Vælger du at fortsætte din handel, gennemføres dit køb eller salg, så snart suspensionen ophæves og investeringsforeningen igen kan beregne en retvisende indre værdi.