Nyt i mobilbanken: Se dit forbrug

Hvad bruger du penge på? Og hvor meget bruger du på hvad? I Jyske Mobilbank kan du nu se, hvordan dit forbrug fordeler sig på forskellige kategorier i en periode, du selv vælger.

Nyt fra Jyske Bank

Hvad bruger du penge på? Og hvor meget bruger du på hvad? I Jyske Mobilbank kan du nu se, hvordan dit forbrug fordeler sig på forskellige kategorier i en periode, du selv vælger. På én konto eller på tværs af konti.

Du kan nemt:

  • Ændre kategori på en betaling
  • Opdele en betaling i flere kategorier
  • Ignorere en betaling, der ikke skal tælle med
  • Slå forbrugsoverblik og visning af kategorier på kontobevægelserne til og fra

Du kender måske allerede forbrugsoverblikket fra netbanken. De ændringer, du foretager i mobilbankens forbrugsoverblik, slår igennem i netbanken og omvendt. Prøv dig frem og leg med mulighederne!

Kontobevægelser

Overblikket over dine konti ser også anderledes ud i den nye version af mobilbanken.

Du kan nu:

  • Afstemme dine ind- og udbetalinger
  • Markere ind- og udbetalinger med flag
  • Se flere detaljer – fx hvem, der er indbetaler
  • Tilføje og ændre kommentarer
  • Søge mere præcist – fx søge på periode og forbrugskategori