Nye priser pr. 1. juni 2017

Prisændringer på serviceydelser. Det skal dække de omkostningerne, som Jyske Bank har ved at tilbyde disse ydelser.

Nyt fra Jyske Bank

Af Jyske Bank

Feb 08, 2017, 12:00

Vi gennemfører generelle prisændringer på serviceydelser i Jyske Bank. Det gør vi for at dække de omkostninger, vi har ved at tilbyde disse ydelser.

Undtagelser for kort, netbank og mobilbank

Du skal ikke betale for Jyske Netbank, Jyske Mobilbank, Visa/Dankort, Dankort og Visa Debit, hvis du har din daglige økonomi og et vist forretningsomfang i Jyske Bank.

Vi definerer det sådan her:

  • Du (eller din ægtefælle/samlever) har din lønkonto, NemKonto og BS-aftaler i Jyske Bank.

og

  • Den samlede husstand har minimum 100.000 kr. i indlån/depot eller minimum 10.000 kr. i udlån eller kredit i Jyske Bank.

12:17-kunder, 18:27- kunder og Private Banking-kunder betaler heller ikke for Jyske Netbank, Jyske Mobilbank, Visa/Dankort, Dankort og Visa Debit.

Har du en Grundkonto i Jyske Bank, indgår prisen for Jyske Netbank, Jyske Mobilbank og Visa Debit i den månedlige afgift på kontoen.

Løbende priser

ServiceydelseNuværende prisNy pris pr. 1. juni 2017
Jyske Netbank og Jyske Mobilbank0 kr.25 kr. pr. kvartal
Visa/Dankort0 kr. hvis du har Jyske Netbank ellers 150 kr. årligt pr. kort200 kr. årligt pr. kort
Dankort0 kr.200 kr. årligt pr. kort
Visa Debit0 kr. hvis du har Jyske Netbank ellers 150 kr. årligt pr. kort150 kr. årligt pr. kort

Andre priser

ServiceydelseNuværende prisNy pris pr. 1. juni 2017
Valutatillæg ved betaling med Visa/Dankort og Visa Debit i udlandet - inden for Europa1,00%1,50%
Valutatillæg ved betaling med Visa/Dankort og Visa Debit i udlandet - uden for Europa1,50%2,00%
Indbetalingskort i netbank og mobilbank0 kr.2 kr. pr. indbetalingskort
Straksoverførsel i netbank og mobilbank0 kr. pr. overførsel for beløb op til 25.000 kr.
10 kr. for beløb over 25.000 kr.
2 kr. pr. overførsel for beløb op til 25.000 kr.
10 kr. for beløb over 25.000 kr.
Hastebestilling af kort150 kr. pr. kort300 kr. pr. kort
Erstatningskort0 kr.150 kr. pr. kort
Kuvertservice15 kr. pr. indbetalingskort40 kr. pr. indbetalingskort
Fysiske udskrifter, fx kontoudtog, årsudskrifter og fondsnotaer0-10 kr. pr. udskrift25 kr. pr. udskrift
Bestilling af konto- og depotudtog via rådgiver25-35 kr. pr. udskrift50 kr. pr. udskrift
Kopi af udskrifter35 kr. pr. udskrift50 kr. pr. udskrift