Nye pensionsregler på vej

Folketinget forventes at vedtage et lovforslag med en række ændringer på pensionsområdet. Efter planen skal ændringerne træde i kraft den 1. januar 2018.

Nyt fra Jyske Bank

Af Jyske Bank

Dec 19, 2017, 12:00

Folketinget har vedtaget et lovforslag med en række ændringer på pensionsområdet. Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2018.


Reglerne kommer til at betyde noget for:

I 2017 kan du indbetale op til 29.600 kr. på aldersopsparing. Fra og med 2018 afhænger beløbet af, hvor du er i livet, og om du har startet udbetaling af en ratepension, indekskonto eller livrente.

Helt skarpt formuleret er en aldersopsparing fremover rigtigt attraktiv for dig, der har mindre end 5 år, til du kan gå på pension. De giver dig nemlig mulighed for at sætte turbo på din opsparing til sidst.

En aldersopsparing er dog stadig en god løsning for mange andre, fordi den ikke påvirker dit pensionstillæg, den dag du går på folkepension. Har du mere end 5 år til pensionen, skal du sørge for at finde en supplerende ordning, fordi du fremover ikke kan indbetale ligeså meget på aldersopsparingen, som du plejer.

Samlet årlig indbetaling20172018
Mindre end 5 år til folkepensionen29.600 kr.46.000 kr.
Mere end 5 år til folkepensionen29.600 kr.5.100 kr.
Hvad med resten?

Loftet over indbetaling gælder for alle de aldersopsparinger, du måtte have, og indbetalinger over loftet udløser en afgift. Størrelsen af afgiften afhænger af, hvilket loft du overskrider, og om du ønsker/har mulighed for at flytte indbetalingen til en anden pensionsordning. Formålet med afgiften er at sikre, at ordningen ikke bliver misbrugt.

Samtidig bliver det også muligt at få aldersopsparingen udbetalt i rater. Det betyder, at du kan have opsparingen stående længere. Rateudbetalingen kan nemlig startes op senest på det tidspunkt, hvor aldersopsparingen ellers skulle udbetales. Dette tidspunkt foreslås samtidig ændret til 20 år efter pensionsudbetalingsalderen. Og vil du have pengene stående længst muligt, kan du på det tidspunkt starte udbetalingen i rater, så den sidste rate udbetales 30 år efter din pensionsudbetalingsalder i stedet for at få pengene på én gang.

Med lovforslaget ændres pensionsudbetalingsalderen til at være 3 år før folkepensionsalderen mod i dag 5 år før. Ændringen gælder for alle nye pensionsordninger dvs. både aldersopsparing, ratepension og livrente, der oprettes den 1. januar 2018 eller senere.

Begrebet ”pensionsudbetalingsalder” bruges til at fastslå, hvornår en pensionsordning tidligst kan udbetales. Tidspunktet afhænger af, hvornår aftalen er indgået, eller om du senere har ændret aftalen fx ved at sammenlægge med en ordning oprettet på et andet tidspunkt.

Med den nye pensionsudbetalingsalder skal du være ekstra opmærksom, før du evt. samler ordninger, der er oprettet på forskellig tid og dermed har forskellig pensionsudbetalingsalder. Det skyldes, at det altid er den ordning med den seneste udbetalingsalder, der vinder, hvis to ordninger lægges sammen.

Måske betyder det ikke noget for dig i forhold til dine planer, men det er værd at undersøge inden du flytter eller samler, så du ikke senere bliver ærgerlig over, at du har mistet muligheden for tidligere udbetaling.

Med de nye regler forlænges udbetalingsperioden for en ratepension fra 25 til 30 år. Dermed kan den sidste udbetaling nu ske i det kalenderår, hvor du fylder 95 år, hvis din pensionsudbetalingsalder er 65 år. Reelt kan perioden blive længere end 30 år, da 30 års-perioden først skal beregnes fra pensionsudbetalingsalderen. I praksis betyder det, at en person, der kan gå på folkepension som 68 årig, og som har en ordning fra før 1. maj 2007, kan få sin ratepension udbetalt over 35 år.

Du kan naturligvis stadig vælge en kortere udbetalingsperiode, dog skal perioden være på mindst 10 år.

Udbetalingsperiode fra 1. januar 2018:Tidligst muligtSenest mulig
Aftale oprettet før 1. maj 200760 år21 år efter pensionsudbetalingsalderen, da udbetalingen minimum skal ske over 10 år og afsluttes 30 år efter pensionsudbetalingsalderen
Aftale oprettet i perioden 1. maj 2007 til 31. december 20175 år før folkepensionsalderen
Aftale oprettet fra 1. januar 20183 år før folkepensionsalderen

Det handler både om at kende dine ønsker og om at se på, hvordan de forskellige pensions- og skatteregler spiller sammen. Det kan vi hjælpe dig med ved at lave en Pensionsplan.