Jyske Bank kan igen vise en reduceret CO2-udledning for udlån og investering

Estimatet for den indirekte CO2-udledning for Jyske Banks udlån og investeringer falder med 9%, viser bankens nye impact-analyse.

Dekorativt billede af jordklode i miniformat

Af Jyske Bank

01. feb. 2022 14.00

I år er det 3. gang Jyske Bank offentliggør den estimerede CO2-udledning for udlån og investeringer, og analysen viser igen en reduktion. I faktiske tal dækker det estimerede fald på 9% over en udledning på 2,1 mio. ton opgjort pr. ultimo 2021 mod 2,3 mio. ton ultimo 2020.

Faldet kan henføres til, at den gennemsnitlige udledningsintensitet er reduceret med ca. 13% fra 3,91 ton CO2 pr. mio. kr. til 3,39 ton CO2 pr. mio. kr. Begrebet udledningsintensitet dækker over ton CO2-udledning pr. udlånt eller investeret mio. kr.

Klare forretningsmæssige mål

CO2-udledning og udledningsintensitet for udlån er reduceret med henholdsvis 18% og 19% - primært på grund af faldende emissionsfaktorer på tværs af udlånsporteføljen. Det kan i høj grad henføres til samfundsmæssige forhold, fx stigende efterspørgsel efter lavemissionsbiler og en højere andel af vedvarende energi i varmeforsyningen.

Reduktionen i intensiteten beror også på vækst inden for udlånsområder med lav udledningsintensitet, fx lavenergi erhvervsejendomme. En udvikling som Jyske Bank gerne ser fortsætte:

”Vi har siden 2020 haft forretningsmæssige mål om vækst i udlånsområder, der i særlig grad kan bidrage til at nedbringe CO2-udledning. Frem mod 2025 er det således vores mål at øge udlån til lavenergi erhvervsejendomme, vedvarende energi og lavemissionsbiler,” siger Trine Lysholt Nørgaard, afdelingsdirektør, IR og Bæredygtighed.

For investering er udledningsintensiteten i 2021 reduceret med 5%, hvilket skal ses i sammenhæng med reduktionen på 22% fra 2019 til 2020. Reduktionen er opnået ud fra en tilgang om, at såfremt to aktieinvesteringer forventes at have samme afkast, så vælges investeringen med det laveste CO2-aftryk. Fremadrettet forventes fastlagte CO2-reduktionsmål at bidrage til yderligere reduktion af udledningsintensiteten.

Skærpet opmærksomhed på sammenhænge

Hos Jyske Bank er impact-analyse og estimering af den finansierede/indirekte CO2-udledning blevet en årligt tilbagevendende begivenhed, der bidrager til at integrere bæredygtighed i forretningsaktiviteterne. Denne analyse er således 3. år i træk, at der estimeres finansieret udledning, og hver gang er der høstet ny viden og erfaringer med metoden.

”Vores oplevelse har fra begyndelsen været, at estimaterne er med til at skærpe opmærksomheden på sammenhængen mellem forretning og bæredygtighed. Vi er bevidste om, at der fortsat er behov for at forbedre datagrundlaget og forventer også, at vores metode til impact-analyse og estimering af finansieret udledning vil være under udvikling i de kommende år,” siger Janna Ebdrup, IR og Bæredygtighed.

Jyske Bank tilbyder en række produkter og services, der kan understøtte kundernes ønske om bæredygtige løsninger og sætte dem i stand til at træffe bæredygtige valg. I 2021 er produktpaletten udvidet med et grønt realkreditprodukt og en grøn byggekredit til erhvervskunder og Jyske Energi- og Boligeftersyn til privatkunder. Pr. 3. januar 2022 er 34 ud af 56 Jyske Invest fonde endvidere klassificeret som fonde, der anvender bæredygtighedskriterier, som fremmer miljømæssige eller sociale forhold.

Finansieret CO2-udledning vedr. udlån og investeringer

Graf som viser finansieret CO2-udledning vedr. udlån og investering

Mere information