Ny analyse estimerer Jyske Banks indirekte CO2e-udledning

Jyske Bank har estimeret den indirekte CO2e-udledning for hovedparten af koncernens forretningsomfang på ca. 600 mia. kr. fordelt på udlån og investeringer.

Nyt fra Jyske Bank

Af Jyske Bank

Dec 22, 2020, 12:00

Klima er identificeret som et væsentligt impactområde for Jyske Bank, og for Danmark, i forhold til verdensmålene.

Jyske Bank har derfor opdateret og udvidet den indledende impactanalyse (offentliggjort i februar 2020), som havde fokus på udledning af drivhusgasser, med estimerede CO2e-tal for hovedparten af koncernens forretningsomfang.

En væsentlig forudsætning for, at det nu er muligt at estimere den indirekte CO2e-udledning, er den fælles CO2-model, der er udarbejdet af Finans Danmark (FIDA) i samarbejde med blandt andre Jyske Bank. Modellen blev offentliggjort af FIDA den 28. oktober 2020.

”Det er en spændende og udfordrende proces at begynde at sætte tal på, hvordan Jyske Banks forretningsaktiviteter påvirker bæredygtighed i samfundet på forskellige impactområder. Med den fælles CO2-model har vi i Danmark et særligt godt udgangspunkt indenfor klima i relation til estimering af udledning af drivhusgasser,” siger Trine Lysholt Nørgaard, afdelingsdirektør, IR og Bæredygtighed.

Vigtig viden for kommende aktiviteter

Det estimerede CO2e-tal for et Jyske Bank forretningsomfang på ca. 600 mia. kr. udgør i alt 2,7 mio. tons fordelt med 59% fra udlånsaktiviteter og 41% fra investeringsaktiviteter.

Analysens estimater er et første skridt i de kommende års proces med at kvantificere koncernens væsentligste impactområder i forhold til verdensmålene. Estimaterne vil naturligt ændre sig i takt med, at datakvaliteten på området forbedres i de kommende år. Uagtet de usikkerheder, der eksisterer på nuværende tidspunkt i forhold til datakvalitet m.v., vurderes konklusionerne fra den gennemførte impactanalyse at være robuste.

”Analysen afspejler, hvor Jyske Bank står aktuelt, og måden vi arbejder med impactanalyse på vil udvikle sig fremadrettet. At sætte tal på tilfører ny viden og sætter os i stand til at kunne målrette vores indsatser, fx produktudvikling. Aktuelt har vi i koncernens Green Finance Framework udpeget en række bæredygtige udlånsområder, der forøger positiv impact i relation til klima indsatser, og i forbindelse med analysen har vi identificeret affald som det næste impactområde, der er relevant for os at analysere nærmere,” siger Trine Lysholt Nørgaard.

Jyske Bank tilbyder også produkter som energilån og aktiefonde med fokus på bæredygtig udvikling til både private og professionelle investorer. Disse produkter kan understøtte kundernes ønske om bæredygtige løsninger og sætter dem i stand til at træffe bæredygtige valg.

Impactanalysen er gennemført som led i Jyske Banks implementering af UNEP FI Principles for Responsible Banking (PRB). Den bidrager samtidig til opfyldelse af Forum for Bæredygtig Finans’ anbefalinger i relation til behovet for, at den finansielle sektor arbejder med at formindske CO2e-udledningen i samfundet.

Mere information