Lad momsen gå direkte i statskassen, opfordrer Anders Dam

Under en Hard Talk på Folkemødet kom Jyske Banks ordførende direktør Anders Dam blandt andet med to klare forslag til politikerne: Lad momsen gå direkte i statskassen – og vis vilje til at behandle årsager frem for symptomer, når det gælder økonomisk svindel.

Anders Dam og Lars Trier Mogensen på scene

Af Peter Lindbjerg, journalist

16. jun. 2023 15.00

”Skal vi starte lidt blidt, eller skal vi gå hårdt på,” lød det indledningsvist fra journalist Lars Trier Mogensen, da han mødte Jyske Banks ordførende direktør Anders Dam til en Hard Talk på Folkemødet på Bornholm.

”Hårdt på,” lød svaret fra Anders Dam.

Derfor blev første emne den meget omtalte sag, hvor en række danske banker har haft fejl i gældsinddrivelsen fra inkassokunder – herunder Jyske Bank. Hvad er det, der fører til, at I begynder at drive flere penge ind fra folk, end de i virkeligheden skylder? spurgte Lars Trier Mogensen.

”Det er et ret komplekst område, hvor lovgivningen er ændret mange gange. Det der nu står tilbage, efter vi har undersøgt det til bunds, det er, at der var én maskinel fejl, som vi har rettet så hurtigt vi kunne, og så har der været 13 manuelle fejl, der er rullet igennem systemet. Det har afstedkommet, at vi har opkrævet for meget gæld. Og det retter vi selvfølgelig, ” svarede Anders Dam, og lagde sig fladt ned med ordene:

”Vi har lavet en fejl, og det beklager vi.”

Der mangler politisk vilje, konstaterer Anders Dam

Netop den komplekse lovgivning med mange løbende regelændringer kom til at fylde en del i snakken. Blandt andet bankernes indberetningspligt over for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

”Det er ekstremt, hvad vi skal indrapportere og underrette om,” sagde Anders Dam.

Han oplyste, at antallet af indberetninger fra den finansielle sektor til SØIK siden 2018 er steget fra 20-25.000 underretninger om året til omkring 90.000.

”Hvordan skal politiet, der sidder måske 20-30 mand, håndtere alle de sager? Det er fuldstændig vanvittigt. Vi må konstatere, at der åbenbart ikke er vilje til at årsagsbehandle. Man symptombehandler ved at sige, at bankerne skal indrapportere alt, ellers får vi påbud i værste fald bøder,” lød det fra Anders Dam.

Hans pointe er, at hvis der var politisk vilje til at køre registre sammen, og til at gå over til et mere kontantløst samfund, så kunne man mindske den økonomiske svindel, der finder sted.

Apostrof

Det er ekstremt, hvad vi skal indrapportere og underrette om

Anders Dam, ordførende direktør i Jyske Bank

”Men det er der ikke politisk vilje til. Men der er politisk vilje til at regulere os (den finansielle sektor, red.) så vi skal bruge ufattelige ressourcer på at underrette politiet, som ikke har tid til at tage sig af sagerne,” sagde Anders Dam og gentog:

”Jeg håber, at man tager fat i at årsagsbehandle fremfor at symptombehandle.”

To konkrete forslag til handling

Indberetningerne til SØIK er bare et eksempel på de mange regler, bankerne er mødt med i de senere år.

”Vi skal overholde en masse lovgivning, som jeg vil tillade mig at sige har begrænset effekt i forhold til, hvordan banken i øvrigt solidt fungerer i det danske samfund,” sagde Anders Dam.

På den baggrund kom Anders Dam med to konkrete forslag til forenkling. Det første handlede om moms, som i dag opkræves ude i den enkelte butik eller servicevirksomhed, som derefter afregner det med Skattestyrelsen. Dermed risikerer staten at miste sit tilgodehavende, hvis en virksomhed går konkurs.

”Vi ser ofte, at staten står som den sidste taber i et konkursbo. Det kan være momstilgodehavende eller andre tilgodehavender. Vi har et helt konkret forslag omkring moms, det er, at når jeg går ned i brugsen i Virklund og køber for 125 kr., så går der 100 kr. ind på brugsens konto og 25 kr. direkte ind i statskassen. Så er der ikke den kreditgivning for at håndtere det her – men omvendt så kan staten også undgå at miste en masse penge,” lød forslaget fra Anders Dam.

Apostrof

Jeg håber, at man tager fat i at årsagsbehandle fremfor at symptombehandle

Anders Dam, ordførende direktør i Jyske Bank

Det andet forslag fra Anders Dam er at oprette et statsligt register, der kan minimere risikoen for hvidvask. Tanken er, at hvis en bank er ude for en kunde med mistænkelige transaktioner, så kan det indrapporteres til det statslige register.

”Kommer du så ind og vil være kunde i den næste bank, så kan de lige forespørge i det register.”

På den måde kan man sætte hårdt ind over for hvidvask og anden økonomisk svindel, og samtidig fjerne flere af de mange spørgsmål og krav om at vise pas med mere, som er til irritation og besvær for mange helt almindelige kunder, mener Anders Dam.

Se den fulde Hard Talk

Denne video kræver, at du giver samtykke til marketing cookies