Kommentar til redegørelse om inkassosystemer

På baggrund af Finanstilsynets henvendelse til alle SIFI-banker har Jyske Bank udarbejdet en redegørelse om koncernens gældsinddrivelsessystemer.

Jyske Banks hjemsted i Silkeborg

Af Jyske Bank

16. okt. 2020 12.00

Baggrund

På baggrund af Finanstilsynets henvendelse til alle SIFI-banker har Jyske Bank udarbejdet en redegørelse om koncernens gældsinddrivelsessystemer.

Jyske Bank gør i redegørelsen opmærksom på, at vi har kendskab til én tidligere og to nuværende kendte fejl i gældsinddrivelses­systemerne. I alle tre tilfælde er der taget hånd om fejlene, og banken vurderer, at der er tale om sager, som er af mindre betydning. Det forventes ikke, at de berørte kunder har betalt for meget til banken, som vil udløse kompensation til kunderne.

Banken har disse supplerende kommentarer til fejlene:

Indberetning til Skat

I forbindelse med et ordinært kontrolbesøg fra Skat i datterselskabet BRFkredit i 2016 blev der konstateret nogle mindre fejl i gældsinddrivelsessystemerne vedr. skatteindberetningen. Det drejer sig bl.a. om restgældsoplysninger og restancemarkeringskoder.

Fejlene blev rettet, og det har ikke haft betydning for beregning og opkrævning af kundernes gæld til koncernen.

Rentes rente

På baggrund af fogedrettens indsigelse i nogle konkrete sager er vi blevet opmærksom på, at der kan være fejl i den metode, der anvendes ved beregning af rentes rente i opgørelsen af rentekrav i visse typer sager. Der er tale om en mindre del af de inkassosager, der håndteres i bankens inkassoafdeling, og det vedrører sager i datterselskabet Jyske Finans. Fejlen kan opstå, fordi deres rentebestemmelser er formuleret anderledes end bankens.

Problemstillingen kan illustreres således: Kunden skylder os 100 kr. (restgæld) og 10 kr. i rente. Renten skal i disse sager beregnes af 100 kr. og ikke af 110 kr. I nogle sager fremgår derfor en gæld, der er for stor, men det bliver rettet.

Vi har stillet gældsinddrivelsen i bero, mens vi retter rentes rente beregningen. Det er allerede sket på en del af sagerne, og det har indtil videre ikke medført tilbagebetaling af for meget modtaget beløb, men alene at gælden er blevet reduceret.

De sidste sager bliver løst inden årsskiftet.

Som en yderligere foranstaltning har vi valgt at gennemgå den samlede renteberegning i alle de sager, der håndteres for Jyske Finans.

Rykkergebyrer

I forbindelse med udarbejdelse af redegørelsen til Finanstilsynet blev en medarbejder i banken opmærksom på, at vi i nogle sager kan have opkrævet rykkergebyrer, som kan være forældede.

Problemstillingen kan illustreres således: Når en kredit er i overtræk, sendes et antal rykkere til kunden, typisk 3 stk. á 100 kr., der hæves på kreditten. Når gælden overgår til inkasso, er disse rykkergebyrer medregnet som en del af gælden, der forældes efter 10 år, men rykkergebyrerne har retteligt en forældelse på 3 år. Der kan derfor fremgå en gæld, der i nogle sager er lidt for stor.

Vi er nu i gang med at undersøge i hvilke sager og i hvilket omfang, rykkergebyrer skal tages ud af hovedstolen, så den udestående gæld bliver mindre. Vi forventer, at det typisk drejer sig om sager, der ikke er afsluttet med fuld betaling, og at der derfor ikke bliver tale om betaling af kompensation til kunderne.

Sagerne forventes endeligt løst inden årsskiftet.