Kommentar til Finanstilsynets fit & proper vurdering af Lars Stensgaard Mørch

Jyske Bank kan oplyse, at Lars Stensgaard Mørch i samråd med Jyske Bank tidligere har anmodet Finanstilsynet om en fit & proper forhåndsvurdering. Finanstilsynet vurderede, at Finanstilsynet ikke på nuværende tidspunkt kunne give en positiv forhåndsvurdering.

Vælg billede

Af Jyske Bank

25. aug. 2021 12.00

Finanstilsynets vurdering var begrundet i Lars Stensgaard Mørchs rolle i Danske Bank i forløbet med Danske Banks estiske hvidvasksag. Finanstilsynet har lagt særlig vægt på en ændring af lov om finansiel virksomhed fra juni 2018, som efter Finanstilsynets vurdering indebærer en skærpet vurdering i sagen. Finanstilsynet fremhæver, at Finanstilsynet ved vurderingen af, om en person opfylder fit & proper kravene, skal lægge vægt på, om ledelsesmedlemmet før sin indtræden i ledelsen for den finansielle virksomhed har været en del af ledelsen i en virksomhed, der har overtrådt regler på hvidvaskområdet.

Jyske Bank har naturligvis under hele ansættelsesforløbet været fuldt opmærksom på Lars Stensgaard Mørchs baggrund i Danske Bank. Jyske Bank har derfor også foretaget en meget grundig undersøgelse, inden beslutningen om at ansætte Lars Stensgaard Mørch blev truffet.

Jyske Bank har i forbindelse med undersøgelserne trukket en lang række referencer på Lars Stensgaard Mørch. Referencerne har været særdeles positive i forhold til Lars Stensgaard Mørchs personlige, faglige og ledelsesmæssige kompetencer og værdier.

Baseret på Jyske Banks indsigt i forholdene, herunder særligt Jyske Banks forløb med Lars Stensgaard Mørch, har Jyske Bank fuld tillid til, at Lars Stensgaard Mørch har en høj integritet samt de nødvendige personlige og faglige kompetencer til en ledelsespost i Jyske Bank.

Jyske Bank er uenig i Finanstilsynets vurdering, som vi både mener er baseret på en for streng standard og er udtryk for en forkert vurdering af Lars Stensgaard Mørch i et komplekst forløb, hvor han i sin ageren har tilstræbt at gøre det rigtige. Denne vurdering er også støttet af vores advokater.

Jyske Bank har lagt betydelig vægt på, at SØIK efter en meget omfattende og grundig efterforskning af sagen med afhøringer af en lang række personer, herunder Lars Stensgaard Mørch, og gennemgang af et meget omfattende sagsmateriale, har konkluderet, at der ikke er grundlag for en sag mod Lars Stensgaard Mørch. SØIK's vurdering af Lars Stensgaard Mørchs rolle i sagen stemmer således overens med Jyske Banks opfattelse. Jyske Bank bemærker desuden, at Finanstilsynet ikke har gjort gældende, at Lars Stensgaard Mørch har overtrådt reglerne på hvidvaskområdet. Jyske Bank tager dog Finanstilsynets forhåndsvurdering til efterretning og har sammen med Lars Stensgaard Mørch besluttet at se fremad.

Lars Stensgaard Mørch er ansat i en stilling, som ikke kræver fit & proper godkendelse. Jyske Bank er meget tilfreds med ansættelsen af Lars Stensgaard Mørch, og ser frem til at kunne aktivere og få glæde af Lars Stensgaard Mørchs kompetencer, som efter vores klare overbevisning vil være en styrkelse af banken og til gavn for vore kunder, aktionærer og medarbejdere.

Venlig hilsen
Jyske Bank