Kommende prisændringer i Jyske Bank

I de kommende måneder gennemfører vi en række prisændringer i Jyske Bank.

Nyt fra Jyske Bank

Af Jyske Bank

Sep 14, 2020, 12:00

  • Vi ændrer priser på nogle af vores serviceydelser. 
  • Vi ændrer kriterierne for at få prisfordele på netbank og betalingskort. Se de nye kriterier her.
  • Vi ændrer hævegrænserne i vores automater. 

Ændringerne sker med baggrund i den aktuelle markedssituation og af forretningsmæssige årsager.

Personlig meddelelse på vej

Alle kunder modtager en meddelelse i e-Boks eller postkassen, som viser, hvad ændringerne betyder for den enkelte. Meddelelsen gælder også for husstandens børn under 18 år.

Nogle kunder vil få besked om prisstigning på betalingskort. For de kunder kan det kan være en god idé at skifte til en anden type betalingskort eller spærre for kort, som ikke bliver brugt. 

Principper for priser i Jyske Bank

I Jyske Bank betaler kunderne for de ydelser, de efterspørger. Vi tager betaling for en række serviceydelser for at dække nogle af de omkostninger, vi har ved at tilbyde disse ydelser. Betalingen afspejler kundeforholdet: Jo flere forretninger, man lægger hos os, jo mindre betaler man for de enkelte ydelser.

Erhverv

Med virkning fra 1. november 2020 nedsætter Jyske Bank den variable rentesats på erhvervskunders indlån fra -0,60% til -0,75%.