Jyske Banks kommentar til artikel på moneylaundering.com

Jyske Bank Gibraltar har både ved indgåelse af kundeforholdet og løbende herefter efter bedste evne fulgt gældende regler, og der er foretaget diverse lovpligtige kontroller og indberetninger, herunder dokumentation for midlernes oprindelse.

Nyt fra Jyske Bank

I en artikel på det engelske website moneylaundering.com kritiseres Jyske Banks tidligere datterbank i Gibraltar for at have haft et kundeforhold til Rifaat al Assad, der er onkel til den syriske præsident, men har boet i eksil i Frankrig og Storbritannien siden 1984.

Når Jyske Bank undtagelsesvist vælger at kommentere på et afsluttet kundeforhold, er det på grund af sagens særlige karakter og en nylig dom mod Rifaat al Assad i Frankrig, der er anket. Desuden er der mangler i artiklens beskrivelse af Jyske Banks Gibraltars ageren, og artiklen udelader en vigtig afgørelse i Gibraltars Supreme Court i april 2018.

Jyske Bank Gibraltar har både ved indgåelse af kundeforholdet og løbende herefter efter bedste evne fulgt gældende regler, og der er foretaget diverse lovpligtige kontroller og indberetninger, herunder dokumentation for midlernes oprindelse.

Kundeforholdet tog udgangspunkt i driftskonti knyttet til Rifaat al Assads ejerskab af ejendomsselskabet Europort i Gibraltar.

I starten af 2017 besluttede Jyske Bank Gibraltar at opsige kundeforholdet. Umiddelbart efter indefrøs den lokale myndighed GFIU (svarende til SØIK) i Gibraltar dog midlerne på konti knyttet til Rifaat al Assad, formentlig på grund af indberetninger fra banken.

Ved Gibraltars Supreme Court blev det i april 2018 afgjort, at Rifaat al Assads midler til erhvervelse af ejendomsselskabet Europort var tilvejebragt på fuldt lovlig vis, hvilket var i overensstemmelse med Jyske Bank Gibraltars egen undersøgelse ved indgåelse af kundeforholdet.

Herefter ophørte indefrysningen af midlerne, og kundeforholdet blev endeligt afsluttet i maj 2018.

I artiklen omtales tillige, at det danske finanstilsyn i 2018 gav Jyske Bank et påbud om at sikre, at der er tilstrækkelige kontroller i forhold til datterbanken i Gibraltar. Banken fik som opfølgning herpå foretaget en ekstern advokatvurdering, som viste et betryggende niveau for kontroller og overholdelse af lokal lovgivning.

Spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til direktør, Private Banking International, Jens Lauritzen på e-mail jenslauritzen@jyskebank.com.


 Links