Jyske Banks ambitiøse CO2-mål for 2030 godkendt

Jyske Bank tiltrådte sidste år Net Zero Asset Managers Initiative og forpligtede sig til at gøre kundernes investeringsporteføljer netto CO2-neutrale inden 2050. Nu har den internationale sammenslutning af kapitalforvaltere vurderet og godkendt Jyske Banks første delmål for 2030: CO2-aftrykket i alle aktieinvesteringer forvaltet af Jyske Bank skal reduceres med 60 pct., mens CO2-aftrykket for en stor del af realkreditobligationerne skal reduceres med 40 pct.

En hånd stabler klodser med "grønne" symboler. Øverst "Net Zero"

Af Jyske Bank

26. okt. 2022 12.45

I 2021 trådte Jyske Bank ind i en international sammenslutning af 273 kapitalforvaltere – Net Zero Asset Managers Initiative – der forpligter sig til at gøre kundernes investeringsporteføljer netto CO2-neutrale inden 2050.

Et ambitiøst mål, som kræver, at omstillingen væk fra fossile brændstoffer accelererer hos både virksomheder og forbrugere. Mange kræfter skal altså spille med for at målet kan nås. Jyske Bank er allerede i gang med arbejdet, og nu er første delmål klar på investeringsområdet.

Det godkendte delmål for 2030 omfatter 50% af den samlede investeringsformue.

Ambitiøse mål

Det første delmål er ganske ambitiøst, fortæller Kenneth Styrbæk, der er Vice President og ESG-Manager i Jyske Banks kapitalforvaltningsselskab, Jyske Capital:

”Vi strammer op frem mod 2030, samtidig med at vi fortsat kan investere i selskaber, som er med i omstillingen væk fra fossile brændstoffer. Der skal være en balance, fordi den type selskaber både kan være en god investeringscase, og fordi vi netop er afhængige af at understøtte dem, der går forrest.”

FN’s klimapanel arbejder med en anbefaling for 2030-reduktioner på 49-65% for at kunne holde de globale temperaturstigninger på 1,5 grader.

”Det er et scenarie, som vi nu går meget tydeligt efter at realisere. Vi er allerede godt på vej og har et lavere CO2-aftryk end det, vi har planlagt på nuværende tidspunkt.”

Der er flere knapper, man kan skrue på for at gøre delmålet endnu mere ambitiøst. Men det er ikke alt, man selv styrer i Jyske Bank, fortæller Kenneth Styrbæk. Eksempelvis kræver det en dialog med en række institutionelle kunder, før man kan ændre på de resterende realkreditobligationer og få dem med.

”Nu har vi gjort regnebrættet op og set, hvor meget vi selv kan styre. Aktierne har vi været i gang med i et stykke tid, og realkreditobligationerne tager vi en stor del af, og så skal vi i gang med at tale med nogle institutionelle kunder,” siger han og understreger, at man over tid både vil have en større del af formuen med og justere målene i forhold til, hvor hurtigt det globale CO2-budget bliver opbrugt.

Mål kræver indsats fra flere

For at det store regnestykke kan gå op inden 2050, og alle investeringer bliver netto CO2-neutrale, er det ikke nok, at Jyske Bank ændrer investeringsprocesser. Det kræver også opbakning fra andre sider.

”I 2050 skulle vi for eksempel gerne være stoppet med at bruge naturgas. Måske har det stadig en plads nogle steder i industrien, men vi kommer til at holde op med at bruge det til opvarmning. Det må politikerne være med til at påvirke,” siger han og fortsætter:

”Men vi skubber selv virksomheder til at tage del i omstillingen, for vores investeringer er i sidste ende en afspejling af samfundet. Vi kan være med til at påvirke udviklingen, men på lang sigt kan vi kun levere netto CO2-neutrale investeringsløsninger, hvis vi får opbygget en CO2-neutral samfundsøkonomi,” understreger Kenneth Styrbæk.

To mål i ét

Når man ikke opgør reduktionsmålet for 2030 i én samlet procentsats men i stedet deler det op i aktier og realkreditobligationer, er det fordi, at de to kategorier opgøres så forskelligt, fortæller Kenneth Styrbæk:

”Det, vi melder til nu, omfatter 50% af Jyske Capitals samlede formue under forvaltning. Det gælder alle aktier og en betydelig del af realkreditobligationerne i første omgang. De to typer investeringer er så forskellige, at det giver mere mening at sætte to forskellige delmål og holde øje med dem hver for sig.