Jyske Bank vil sælge datterbank på Gibraltar

Jyske Bank har indledt en proces med henblik på salg af datterbanken Jyske Bank (Gibraltar) Ltd. Banken har modtaget flere henvendelser fra seriøse købere.

Nyt fra Jyske Bank

Af Jyske Bank

Jan 16, 2019, 12:00

Jyske Bank samler alle sine internationale private banking-aktiviteter i København (Private Banking International) og har indledt en proces med henblik på salg af datterbanken Jyske Bank (Gibraltar) Ltd. Banken har modtaget flere henvendelser fra seriøse købere.

Jyske Bank ønsker strategisk at fokusere på kunder i Danmark. Banken vil følge og hjælpe sine kunder ud på de internationale markeder fra enhederne i Danmark samt fra bankens filial i Hamborg, der fortsætter uændret.

Som følge af markedsudviklingen samt Jyske Banks tidligere afvikling af internationale aktiviteter er der ikke længere afgørende synergier imellem den danske del af banken og Jyske Bank (Gibraltar). Hovedparten af kunderne i Jyske Bank (Gibraltar) er lokale erhvervsdrivende samt private kunder bosiddende på Gibraltar, og der er således ikke længere det samme strategiske match med resten af koncernen.

Medvirkende til beslutningen om at sælge datterbanken har også været situationen omkring Brexit, hvor Gibraltar følger Storbritannien ud af den europæiske union og dermed forventeligt bliver underlagt anden lovgivning end den øvrige Jyske Bank-koncern.

Jyske Bank er opmærksom på, at denne meddelelse kan forårsage usikkerhed blandt kunder og medarbejdere i Jyske Bank (Gibraltar), men det har været vigtigt at være åben om bankens intentioner. Det er ligeledes beklageligt, hvis det skaber tvivl i samfundet på Gibraltar. Jyske Bank er bevidst om den vigtige rolle, datterbanken spiller på Gibraltar, og det er en klar hensigt at finde en langsigtet, holdbar løsning for kunderne, medarbejderne og samfundet i bred forstand.

Indtil videre er det business as usual for Jyske Bank (Gibraltar)’s kunder, der fortsat skal henvende sig til deres rådgivere.

Venlig hilsen
Jyske Bank

 

Kontaktperson: Direktør Jens Lauritzen, Private Banking International, tlf. +45 25 26 92 00.