Jyske Bank udpeger bæredygtige udlånsområder

10% af Jyske Banks nuværende forretningsomfang anses for at have en positiv effekt i forhold til drivhusgasudfordringerne. Et nyt sæt kriterier for grønne udlånsaktiviteter skal få den andel til at vokse.

Nyt fra Jyske Bank

Af Jyske Bank

Feb 25, 2020, 12:00

Jyske Bank har analyseret og kortlagt bankens direkte og indirekte påvirkning på CO2-udledningen i samfundet. Af de 648 mia.kr., der udgør det analyserede forretningsomfang, er 70% relateret til sektorer, hvor der er mulighed for at nedbringe udledningen af drivhusgasser. 20% har meget lidt betydning for udledningen, og endelig er det lige godt 10% af koncernens nuværende forretningsomfang, der anses for at have en positiv effekt i forhold til drivhusgasudfordringerne.

Ejendomme, landbrug og transport udgør på nuværende tidspunkt de aktivitetsområder med størst potentiale for at nedbringe CO2-udledning.

”Det er områder, hvor vi kan hjælpe vores kunder med at gøre en forskel til gavn for hele samfundet. Fra 2022 skal vi opgøre, hvilket CO2-aftryk vores kunders forretninger med os giver anledning til, så det er selvfølgelig også i vores interesse, at kunderne gør en indsats for at nedbringe udledningen af drivhusgasser,” siger Ole Sørensen, Senior Director i Capital Markets.

Her gavner bankens penge samfundet mest

De 10% med en positiv effekt består i dag primært af udlån til bæredygtige bygninger, de såkaldte A- og B-bygninger, udlån til vedvarende energiproduktion og finansiering af lav-emissionskøretøjer. Og det er gennem de forretninger og produkter og den rådgivning, Jyske Bank tilbyder sine kunder, at banken for alvor kan gøre en forskel for den grønne omstilling.

Jyske Bank lancerer derfor et Green Finance Framework, der opstiller kriterier for i første omgang fem grønne og bæredygtige udlånsområder.

”Vi har lavet frameworket, fordi vi møder en større og større efterspørgsel blandt både investorer og kunder, som gerne ser, at vi viser hvilke grønne og bæredygtige udlån, vi allerede laver i dag. Derudover vil vi også gerne vise, hvor Jyske Bank vil bevæge udlånsporteføljen hen de kommende år,” siger Christian Bech-Ravn, Head of IR & Rating, Realkredit Balancestyring.

I stedet for at tilbyde grønne realkreditobligationer har Jyske Bank valgt at være transparente omkring sine udlån.

”Med vores samlede størrelse mener vi ikke, det på nuværende tidspunkt er det rette for os eller for vores kunder at udstede grønne realkreditobligationer. I stedet begynder vi nu at vise CO2-udledningen for hele vores realkreditportefølje,” slutter Christian Bech-Ravn.

(NB! Jyske Bank har sidenhen justeret sin praksis på området og udsteder nu også grønne realkreditobligationer)

Frameworkets fokus er ikke udelukkende på CO2 udledning, men også andre aktiviteter med bæredygtige tiltag. Aktuelt er der opstillet konkrete målsætninger for udviklingen i Vedvarende energi og Ren transport. Frameworket vil være dynamisk for at kunne følge udviklingen i bæredygtighedsdagsordenen, og Jyske Banks definitioner af bæredygtig finansiering, målsætninger og tiltag vil derfor løbende blive opdateret.

Læs Jyske Banks impact analyse [PDF]

Kontaktpersoner

Ole Sørensen, Senior Director, Capital Markets, tlf. 23 31 74 22.

Christian Bech-Ravn, Head of IR & Rating, Realkredit Balancestyring, tlf. 21 79 70 17.