Jyske Bank tilslutter sig FN’s Principles for Responsible Banking

Som et led i bankens bæredygtighedsstrategi tilslutter Jyske Bank sig nu endnu et internationalt fællesskab, som sætter retningen for den finansielle sektors arbejde med den bæredygtige udvikling.

Nyt fra Jyske Bank

Af Jyske Bank

Apr 25, 2019, 12:00

Principles for Responsible Banking handler om at arbejde målrettet med ansvarlighed ved at have en dialog med omverdenen om, hvordan man som virksomhed udøver indflydelse gennem sine investeringer og sin forretning.

”Vi er i Jyske Bank meget bevidste om den afgørende rolle, vi som finansiel institution spiller i den udvikling, som FN’s verdensmål lægger op til. Vi ønsker at drive vores forretning bæredygtigt. Og ved at tilslutte os FN's principper ønsker vi både at bidrage til og facilitere den bæredygtige vækst, som vores samfund har brug for”, siger ordførende direktør, Anders Dam.

Principper af - og for banker

Der er tale om 6 principper, som læner sig op ad klimaftalen fra Paris og FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Jyske Bank er allerede medlem af Global Compact og har arbejdet efter FN’s Principles for Responsible Investments (PRI) på kapitalforvaltningsområdet de sidste 10 år. Principles for Responsible Banking er målrettet bankernes særlige rolle i samfundsudviklingen:

”Disse principper er lavet til banker og af banker. De andre fællesskaber, som vi selvfølgelig også indgår i, er mere en one size fits all, som især passer til industrivirksomheder. For os som bank handler det om at fokusere på, hvor vores forretning sætter det største aftryk på samfundet og verden: hvem låner vi penge ud til, hvad låner vi penge ud til, og hvad investerer vi i”, siger Trine Lysholt Nørgaard, funktionsdirektør, Investor Relations.

Anders Dam ser blandt andet principperne som en god ramme for at differentiere sig også på dette område:

”Med de her principper bliver vi en del af et globalt, finansielt fællesskab, hvis principper ligger tæt op ad vores egne værdier og forretningsstrategi, og vi vil i vores arbejde med bæredygtighed gå efter at gøre en forskel, ligesom vi har gjort det på andre områder i denne her sektor”, siger Anders Dam.

Høje krav til gennemsigtighed

I de seneste år er det blevet mere og mere almindeligt, at aktieinvestorerne interesserer sig for andre ting end blot de økonomiske forhold i banken.

”De spørger mere ind til, om vi driver en ansvarlig og bæredygtig forretning, fordi det er nogle kriterier, som indgår i deres valg – eller fravalg af os som investeringsobjekt” siger Trine Lysholt Nørgaard.

Jyske Banks nuværende rapportering og kommunikation vil også blive påvirket af principperne, som stiller høje krav til transparens – også i forhold til en bredere målgruppe end lige investorerne:

”Vi forpligtiger os til at rapportere og i det hele taget tale mere åbent om både vores positive og negative indvirkninger på samfundet,” fortsætter Trine Lysholt Nørgaard.

Bred forankring i koncernen

For at integrere bæredygtighedsarbejdet bredt i koncernen har Jyske Bank i starten af året etableret et strategisk Bæredygtighedsprogram:

”Vi har i Jyske Bank mange forretningsområder med meget potentiale i forhold til at være med til at bidrage til den bæredygtige omstilling. I tråd med principperne kortlægger vi nu, hvor vi kan gøre den størst mulige forskel”, siger Tine Lundegaard, programleder, Bæredygtig Finans.

”Jyske Bank-koncernens kunder skal opleve en positiv forskel ved at være kunder hos os, og at vi generelt er blandt de mest værdsatte finansielle virksomheder i Danmark. Vi kigger på hele vores produkthylde, herunder vores udlån, leverandører og kreditpolitik, sådan at kunderne også hos os vil kunne få de bæredygtige produkter, som flere og flere efterspørger. Og vi fortsætter selvfølgelig vores værdifulde arbejde med bæredygtige investeringer, som vi allerede er godt i gang med i PRI-regi” slutter Tine Lundegaard.

Jyske Bank underskriver endeligt Principles for Responsible Banking ved FN’s Generalforsamling i september 2019.

Kontaktperson
Tine Lundegaard
89 89 70 01 / 30 51 56 57
Tine.Lundegaard@jyskebank.dk