Jyske Bank sætter nye mål for udligning af bankens egen CO2-udledning

Fra slutningen af 2022 forventer Jyske Bank at kunne udligne hele bankens egen CO2-udledning, så både el, varme og biler dækkes ved egen produktion af vedvarende energi.

Jyske Banks hjemsted i Silkeborg

Af Jyske Bank

05. feb. 2021 12.00

Jyske Bank har siden 1. juli 2020 været ejer af en vindmølle på Hirtshals Havn. Vindmøllen blev erhvervet for at indfri Jyske Banks grønne målsætning om udligning af CO2-udledning for elforbrug ved egen produktion af vedvarende energi inklusive bankens andel af JN Datas og Bankdatas elforbrug.

”I hele 2020 har vindmøllen produceret 16,1 GWh, og produktionen overstiger således Jyske Banks elforbrug på 15,3 GWh i 2019 med knap 1 GWh. Jyske Banks årlige elforbrug er reduceret betydeligt gennem de senere år primært som følge af energioptimering, og vi forventer også en reduktion fremadrettet. Det er derfor oplagt at kigge på, hvad vi ellers kan få dækket af den strøm, som vindmøllen leverer”, fortæller Anders Dam, ordførende direktør i Jyske Bank.

Hvis bankens egen elproduktion fastholdes på samme niveau som i 2020, og elforbruget som forventet falder i 2021, mangler Jyske Bank kun 1-1,5 GWh i også at kunne udligne bankens CO2-udledning vedrørende varmeforbrug og biler. Jyske Bank forventer således allerede fra slutningen af 2022 at kunne udligne CO2-udledning fra både el, varme og egne biler. Hvad angår egne biler går Jyske Bank i 2021 i gang med at skifte til lav-emission.

Ønsker at gå forrest

”I Jyske Bank vil vi gerne medvirke til at reducere CO2-udledningen og arbejder løbende med at reducere vores forbrug af fx el. Vi har købt en vindmølle og udligner derved for CO2-udledning ved egen produktion af vedvarende energi. Samtidig sender vi et signal om, at vi gerne vil tage vores egen medicin i forhold til det, vi anbefaler vores kunder at gøre. Det er et godt afsæt for kundedialog”, siger Anders Dam.

Købet af vindmøllen er da også blevet mødt med interesse fra flere af bankens erhvervskunder, der går med egne overvejelser ift. reduktion af CO2e-udledning. Vedvarende energi er en af de 5 bæredygtige udlånsområder, som Jyske Bank udpegede i Green Finance Framework i februar 2020, og Jyske Bank forventer en del finansieringsopgaver inden for disse områder frem mod år 2025.