Jyske Bank sælger stor ejendom i Lyngby til PFA

Jyske Bank sælger ejendom, der i mere end 30 år har været hjemsted for BRFkredit.

Nyt fra Jyske Bank

Af Jyske Bank

Jun 28, 2018, 12:00

Som en del af PFA’s strategi om mere fokus på erhvervsejendomme på topbeliggenheder og med mulighed for videreudvikling og fremtidssikring har pensionsselskabet netop købt en knap 20.000 m2 store domicilejendom i det centrale Lyngby for 640 mio. kr. af Jyske Bank. Ejendommen ligger på Klampenborgvej 205 i indre Lyngby, tæt på kollektiv trafik og vejforbindelser til København.

Jyske Bank sælger ejendommen som den sidste i en portefølje af velbeliggende ejendomme i Københavnsområdet, der er afhændet i løbet af de sidste par år med henblik på at fokusere på kerneforretningen og mindske kapitalbindingen.

Ejendommen har i mere end 30 år været hjemsted for BRFkredit, ligesom flere af Jyske Bank-koncernens øvrige funktioner er rykket ind. Ejendommen huser bl.a. Jyske Banks Lyngby-afdeling.

Jyske Bank har indgået en lejeaftale med PFA, så der sker ikke fraflytning i forbindelse med salget. De nuværende funktioner fortsætter uændret, og medarbejdernes hverdag påvirkes ikke.

Området omkring Lyngby betragtes som meget attraktivt for både virksomheder og borgere, og der er et stærkt vidensmiljø, som bl.a. er præget af nærliggende DTU, samt en god infrastruktur. Lyngby Kommune har planer om at styrke området yderligere, så det bliver et nordisk videncentrum. Bl.a. derfor er det et meget attraktivt sted for mange investorer og således også et fokusområde for PFA.