Jyske Bank opnår højest mulige ESG-rating hos MSCI

Jyske Bank er den første bank i Danmark, der opnår den højest mulige ESG-rating hos MSCI.

Vælg billede

Af Jyske Bank

Aug 17, 2021, 11:35

Indeksudbyderen MSCI, der også rater selskaber, når det kommer til deres fokus på bæredygtighed, har opgraderet Jyske Banks ESG-rating fra A til AAA.

AAA er den højest mulige rating hos MSCI, og Jyske Bank er den første bank i Danmark med denne rating.

”Vi er glade for, at vores rating hos MSCI er forbedret og ser det som en anerkendelse af, at vi til stadighed arbejder på at drive en ansvarlig bank kombineret med vores forstærkede fokus på bæredygtig forretning,” siger Trine Lysholt Nørgaard, afdelingsdirektør for IR og Bæredygtighed.

Jyske Bank står stærkt på en række af de forhold, som der internt arbejdes med under fællesbetegnelsen ”ansvarlig bankdrift”: en robust virksomhedskultur, et stærkt IT- og datasikkerhedsniveau samt fokus på at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere.

Desuden fremhæves bestyrelsens uafhængighed og alsidige sammensætning som et godt afsæt for at udøve effektivt strategisk tilsyn med virksomheden.

Jyske Banks enkle forretningsmodel med fokus på Danmark og en udlånsportefølje med begrænset eksponering mod miljøbelastende brancher anses også for at være plusser i ESG-ratingen.

”ESG-ratings afspejler, hvordan vi driver virksomhed. I forhold til ESG-ratings vil der altid være områder med plads til forbedring. Vi tilstræber, at ESG-ratere har et dækkende billede, af hvem vi er, og hvordan vi arbejder, og vi har løbende øget transparensen omkring vores indsats,” slutter Trine Lysholt Nørgaard.