Jyske Bank-koncernen er vurderet i europæisk stresstest

Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) gennemført en stresstest af en række banker, herunder Jyske Bank.

Nyt fra Jyske Bank

Af Jyske Bank

Nov 02, 2018, 12:00

Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) gennemført en stresstest af en række banker, herunder Jyske Bank.

Stresstesten viser en egentlig kernekapital (CET1) på 16,6% i basisscenariet og 11,7% i stressscenariet ultimo 2020. Dermed er overdækningen i stressscenariet på 2,0 procentpoint i forhold til kapitalkravet.

For det samlede kapitalgrundlag viser stresstesten en kapitalprocent på 19,9% i basisscenariet og 14,7% i stressscenariet ultimo 2020. Overdækning i stressscenariet er på 0,5 procentpoint i forhold til kapitalkravet.

I forbindelse med offentliggørelse af resultatet af stresstesten udtaler ordførende direktør Anders Dam:

”Stresstesten bekræfter Jyske Banks robuste kapitalforhold. Stresstesten understreger, at koncernens kapitalforhold giver mulighed for at forfølge vores vækststrategi og kapitalpolitik”.

Henvendelser vedrørende stresstestens resultater kan ske til CFO Birger Krøgh Nielsen, tlf. 25269242.