Jyske Bank-koncernen er vurderet i europæisk stresstest

Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) gennemført en stresstest af en række banker, herunder Jyske Bank.

Jyske Banks hjemsted i Silkeborg

Af Jyske Bank

30. jul. 2021 18.00

Stresstesten viser en egentlig kernekapital (CET1) på 18,7% i basisscenariet og 11,6% i stressscenariet ultimo 2023. Dermed er overdækningen i stressscenariet på 1,1%-point i forhold til kapitalkravet.

For det samlede kapitalgrundlag viser stresstesten en kapitalprocent på 23,6% i basisscenariet og 15,7% i stressscenariet ultimo 2023. Overdækning i stressscenariet er på 0,1%-point i forhold til kapitalkravet.

Indregnes kapitaludstedelser (netto) foretaget i 1. halvår 2021, øges overdækningen for det samlede kapitalgrundlag i stressscenariet til 1,1%-point. Jyske Bank gør ikke brug af IFRS9-overgangsordningen, som tillader lavere kapitaleffekter af de nye IFRS9-nedskrivningsregler.

I forbindelse med offentliggørelse af resultatet af stresstesten udtaler ordførende direktør Anders Dam:

”Stresstesten bekræfter, at Jyske Bank kan modstå meget hårde makroscenarier, og det betrygger os i, at koncernens kapitalforhold er robuste. Stresstesten understreger, at koncernens kapitalforhold giver mulighed for at forfølge vores vækststrategi og kapitalpolitik.”

Henvendelser vedrørende stresstestens resultater kan ske til CFO Birger Krøgh Nielsen, tlf. 89 89 64 44.