Jyske Bank går med i forpligtende klimasamarbejde

Senest i 2050 skal Jyske Banks investeringsporteføljer være netto CO2-neutrale.

Vindmøllepark i havet

Af Peter Lindbjerg, Journalist

Oct 12, 2021, 10:35

Jyske Bank er indtrådt i en international sammenslutning af kapitalforvaltere, der forpligter sig til at gøre kundernes investeringsporteføljer netto CO2-neutrale inden 2050.

”Vi har alle en kæmpestor og fælles klimaudfordring. Regeringer og virksomheder skal løfte deres del af ansvaret for, at klimamålene kan indfries, men den private kapital spiller også en nøglerolle. Her er Jyske Bank en del af løsningen sammen med andre forvaltere af private formuer,” siger Kenneth Styrbæk, der er Vice President og ESG-Manager i Jyske Banks kapitalforvaltningsselskab, Jyske Capital.

”Investering er en vigtig drivkraft i virksomheders bæredygtige omstilling, derfor har vi et ansvar. Gennem vores formue- og investeringsrådgivning kan vi kanalisere investeringer mod selskaber, som gør en indsats og har en realistisk plan for at skrue ned for CO2-udledningen,” uddyber han.

Som eksempler på en sådan kanalisering nævner han investeringer i elselskaber, som omstiller sig til at anvende vedvarende energikilder eller cementfabrikker, der udvikler nye og mindre CO2-tunge produktionsmetoder.

”Vi ser det her som den helt rigtige vej at gå i forhold til både afkast og bæredygtighed,” fastslår Kenneth Styrbæk.

Konkrete planer og mål

Der er tale om et forpligtende samarbejde under navnet Net Zero Asset Managers, grundlagt i december 2020 af seks internationale investor-netværk. I dag består samarbejdet af 128 kapitalforvaltere, som tilsammen varetager ansvaret for kundeformuer til en værdi af mere end 43.000 mia. US dollars.

”Vi er gået med i samarbejdet, fordi det er en stor og slagkraftig sammenslutning, der arbejder seriøst med alle de nødvendige brikker i det store puslespil. Selve kernen er at reducere CO2-aftrykket fra vores investeringsporteføljer,” siger Kenneth Styrbæk.

Som deltager i Net Zero Asset Managers har Jyske Bank forpligtet sig til at opstille konkrete planer og målsætninger. De skal løbende justeres og godkendes frem mod 2050, hvor alle i samarbejdet skal opfylde målet om netto nul CO2-udledning fra deres investeringsporteføljer.

Begrebet ’netto nul’ eller ’neutral’ dækker over, at en investeringsportefølje godt kan indeholde virksomheder, der udleder CO2. Det skal så kompenseres med investeringer, der mindsker CO2-udslippet, så det samlede CO2-regnestykke for porteføljen går i nul. 

Kenneth Styrbæk, Vice President og ESG-Manager i Jyske Capital

Det forpligtende klimasamarbejde med andre kapitalforvaltere er kun en af brikkerne i Jyske Banks samlede arbejde mod mere bæredygtige aktier og investeringer, understreger Kenneth Styrbæk, Vice President og ESG-Manager i Jyske Capital.

Dialog er et vigtigt værktøj

Som en del af aftalen, skal Jyske Banks kapitalforvaltning identificere de største CO2-udledere i investeringsporteføljerne og tage en dialog med dem om, hvad de kan arbejde med – herunder en snak om bankens forventninger til deres klimaplaner, forankring af ansvar i ledelsen og rapportering på fremdrift.

”Med base i det internationale samarbejde kommer vi til at stå stærkt i dialogen med virksomheder og politikere," siger Kenneth Styrbæk og fortsætter:

”Vi tror på dialog, men samtidig vil vi også i højere grad gå ind og tage aktivt ejerskab i virksomhederne og præge udviklingen ved at bruge vores aktier til at stemme på deres generalforsamlinger.”

Kenneth Styrbæk understreger, at det er en gradvis proces, hvor banken undervejs skal levere både konkurrencedygtige og bæredygtige afkast i investeringsafdelingerne. Man gør ikke en virksomhed uafhængig af fossile brændstoffer natten over, og en investeringsportefølje bliver hverken bæredygtig eller CO2-neutral med et hurtigt tryllegreb.

”Vi løser ikke den grundlæggende udfordring ved blot at skille os af med alle de største CO2-udledere. Mange af disse virksomheder leverer nødvendige varer og serviceydelser, så vi skal lægge maksimalt pres på dem for at skabe udvikling og reelle forandringer, men vi skal også have forståelse for, at det tager tid. Ellers sender vi dem bare i armene på andre investorer, som måske ikke har den samme klimadagsorden," uddyber han.

Åbenhed og information til kunderne

For Jyske Bank er det også vigtigt for hele processen, at kunderne har en god forståelse for, hvad der sker undervejs. En forståelse for, hvad det konkret betyder for deres investeringer.

”Vi skal have kunderne med undervejs. Allerede i dag får vores kunder en række informationer om bæredygtigheden og klimapåvirkningen af deres investeringer, og det er en åbenhed og information, vi arbejder videre med. Derfor lover vi, at vores kunder hele tiden kan holde os op på de CO2-mål, vi sætter for deres porteføljer og for bankens samlede formueforvaltning,” siger Kenneth Styrbæk.

Han påpeger samtidig, at arbejdet og CO2-forpligtelserne i Net Zero Asset Managers kun er en brik i Jyske Banks samlede arbejde mod mere bæredygtige aktier og investeringer.

”Vi har flere nye og konkrete tiltag på vej, men vi må også være ærlige at sige, at vi ikke kender alle skridt på vejen endnu. Men vi kender retningen,” siger Kenneth Styrbæk.