Jyske Bank får underskud på 780 mio. kr. i 1. kvartal

Cororonakrisen og turbulensen på de finansielle markeder rammer Jyske Bank hårdt i 1. kvartal 2020. Anders Dam kommenterer regnskabet.

Nyt fra Jyske Bank

Af Jyske Bank

May 05, 2020, 12:00


Cororonakrisen og turbulensen på de finansielle markeder rammer Jyske Bank hårdt i 1. kvartal 2020. Banken må således notere et underskud på 780 mio. kr. efter skat.

Som Jyske Bank allerede meldte ud i slutningen af marts nedskriver banken 1 mia. kr. som et ledelsesmæssigt skøn ift. de forventede økonomiske konsekvenser af corona-udbruddet.

Samtidig slår den finansielle turbulens igennem på Jyske Banks kursreguleringer og beholdningsresultat i 1. kvartal. De poster trækker i negativ retning med over en halv mia. kr.

Jyske Bank forventer et samlet nettoresultat for 2020 på mellem 0 og 1,5 mia. kr.. Forventningerne er behæftet med stor usikkerhed, noterer banken i regnskabet.