Jyske Bank er vurderet i europæisk stresstest

Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) gennemført en stresstest af en række banker, herunder Jyske Bank.

Nyt fra Jyske Bank

Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) gennemført en stresstest af en række banker, herunder Jyske Bank.

Stresstesten viser en egentlig kernekapital (CET1) på 19,8% i basisscenariet og 14,0% i stressscenariet ultimo 2018. Med fuld indfasning af nye kapitalregler allerede i 2018 viser testen i stressscenariet en overdækning i den egentlige kernekapital på 4,1 procentpoint i forhold til kapitalreglerne.

For det samlede kapitalgrundlag viser stresstesten en kapitalprocent på 20,7% i basisscenariet og 14,5% i stressscenariet ultimo 2018. Med fuld indfasning af nye kapitalregler allerede i 2018 er kapitalprocenten i stressscenariet 14,4%, der stort set svarer til kapitalreglerne.

I forbindelse med offentliggørelse af resultatet af stresstesten udtaler ordførende direktør Anders Dam:

”Stresstesten bekræfter Jyske Banks robuste kapitalforhold. Stresstesten understreger, at koncernens kapitalforhold giver mulighed for at forfølge vores vækststrategi og kapitalpolitik”.

Henvendelser vedrørende stresstestens resultater kan ske til CFO Birger Krøgh Nielsen, tlf. 2526 9242.