Jyske Bank er en del af verdens største bæredygtighedsinitiativ

FNs Global Compact er verdens største bæredygtighedsinitiativ for virksomheder, og nu er Jyske Bank også en del af det fine selskab. Koncernen ønsker at tage et ansvar, også i en global sammenhæng og det store netværk, der består af mere end 9.000 virksomheder, er et godt sted at starte.

Glas-globus holdes op i solopgangen

Af Jyske Bank

Jun 23, 2017, 12:00

Hvad er FNs Global Compact?

Global Compact er et FN-initiativ, der opstiller ti generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar, som virksomhederne forpligter sig for at arbejde med inden for samfundsansvar og bæredygtighed. Principperne bygger på internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Ud af de 9.000 involverede virksomheder er der 334 (juni 2017) danske virksomheder, der har tilsluttet sig. Gennem medlemskabet sender vi et klart signal om, at samfundsansvar bliver taget alvorligt og samtidig viser vi at transparens er vigtigt.

Jyske Banks medlemskab

Jyske Bank blev medlem af Global Compact i december 2016 og Global Compacts rolle er at skabe rammerne for arbejdet med samfundsansvar og bæredygtighed blandt de mange medlemmer. Derigennem skabes et fælles globalt udgangspunkt for arbejdet, som Jyske Bank-koncernen gerne vil støtte op om.

Men Jyske Banks CSR-direktør Lene Hjorth har ikke planer om et passivt medlemskab: ”Vi har i Jyske Bank ambitioner om at være meget aktive i initiativet, for derigennem at påvirke udviklingen af Global Compact og dets medlemmer”. Hun uddyber: ”Især med vores sociale arbejde gennem partnerskaber, hvilket er et område, hvor Global Compact ikke har haft deres fokus, vil vi gerne ind og vise, hvordan vi arbejder i koncernen. Et arbejde som vi kan være stolte af”. Dermed er der altså lagt op til et vidensdelingsforløb for begge parter. 

Udover Global Compact, er man i Jyske Bank koncernen også begyndt aktivt at arbejde med FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG). Begge initiativer kan være med til at skabe et bæredygtigt globalt samfund for de næste generationer, og samtidig give lokale, globale og industrimæssige netværk, hvor man kan dele og skabe erfaringer inden for CSR-området.