Jyske Bank afviser at have medvirket til skatteunddragelse

DR 1 bragte søndag 3. april dokumentaren ”Det store skattelæk”. I udsendelsen bliver Jyske Bank nævnt blandt en række aktører, der ifølge DR har hjulpet kunder med skatteunddragelse. Jyske Bank afviser at have medvirket til skatteunddragelse, og vi afviser også, at det i udsendelsen fremlagte materiale skulle pege i den retning.

Nyt fra Jyske Bank

DR 1 bragte søndag 3. april dokumentaren ”Det store skattelæk”. I udsendelsen blev Jyske Bank nævnt blandt en række aktører, der ifølge DR har hjulpet kunder med skatteunddragelse.

Jyske Bank afviser at have medvirket til skatteunddragelse, og vi afviser også, at det i udsendelsen fremlagte materiale skulle pege i den retning.

DR’s materiale bestod blandt andet af et meget kortfattet notat fra advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama. Af notatet fremgår det, at selskabet i 2005 skulle have holdt et møde med medarbejdere fra Jyske Bank, der angiveligt tilkendegav, at banken i forbindelse med indførslen af EU-rentebeskatningsdirektivet i 2003/2004 skulle have etableret et større antal selskaber for bankens kunder. Efterfølgende er vi desuden blevet oplyst, at Jyske Bank er oprettet i Mossack Fonsecas system som såkaldt ”professional client”.

Jyske Bank kan ikke genkende dette. Bankens medarbejdere har ingen erindring om et sådant møde. Jyske Bank har aldrig haft en samarbejdsaftale med Mossack Fonseca. Hvis banken er oprettet i deres system som kunde eller kundeemne, er det uden vores vidende.

Herudover har DR fremlagt mailkorrespondance mellem medarbejdere i Jyske Bank og medarbejdere hos Mossack Fonseca vedrørende navngivne kunder. Denne korrespondance har baggrund i bankens overtagelse af Sparekassen Lolland, som havde seks kunder, der benyttede sig af Mossack Fonsecas services. Efter overtagelsen lukkede Jyske Bank de pågældende kunder (den sidste i 2014), og der har i den forbindelse været ført korrespondance med Mossack Fonseca.

Derudover kan det fremlagte materiale tilskrives den kendsgerning, at banken i forbindelse med rutinemæssige forespørgsler på kunder hver dag har betydelig korrespondance med et stort antal indenlandske og udenlandske modparter.

I udsendelsen udtaler forskellige personer kritik af Jyske Bank på baggrund af det foreliggende materiale. Jyske Bank beklager, at det tilsyneladende er sket på et ufuldstændigt grundlag, herunder at bankens kommentarer til materialet ikke er forelagt de pågældende.

Samlet set mener vi, at den fremsatte kritik af banken er udokumenteret og helt grundløs.

Nedenfor er Jyske Banks kommentarer til udsendelsens indhold uddybet.

Henvendelser vedrørende Jyske Banks internationale private banking-aktiviteter kan ske til direktør Jens Lauritzen, tlf. 89 89 62 00.

Jyske Banks kommentarer til udsendelsens indhold

Banken har foretaget en række undersøgelser omkring de nævnte forhold, herunder relationen til advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama. Hovedkonklusionerne er: 

  • De omtalte medarbejdere har ingen erindring om et møde med Mossack Fonseca i Panama. Medarbejderne deltog i 2005 i en stor konference i Panama med fokus på amerikanske kunder, og kan have mødt repræsentanter for advokatfirmaet ved den lejlighed. 
  • Banken har et internt krav om, at der skal laves en skriftlig aftale, før der kan samarbejdes om kundeforhold med andre virksomheder. Jyske Bank har aldrig haft en sådan aftale med Mossack Fonseca. Hvis vi er oprettet i deres system som en professionel kunde, er det uden vores vidende. 
  • I forbindelse med overtagelsen af Sparekassen Lolland (og dermed Finansbanken) i 2013, overtog Jyske Bank seks kunder, der benyttede sig af Mossack Fonsecas services. Finansbanken havde en skriftlig aftale med Mossack Fonseca, som Jyske Bank ikke har tiltrådt. Jyske Bank har efterfølgende lukket de pågældende kunder (den sidste i 2014), og der har i den forbindelse været en korrespondance med Mossack Fonseca. Der kan herudover have været kunder, der selv har etableret et kundeforhold med Mossack Fonseca, hvilket i så fald er sket uden bankens mellemkomst. 
  • DR har ikke fremlagt dokumentation for, at de pågældende kunder har været involveret i forhold af ulovlig karakter, eller at selskaber oprettet i Panama skulle være ulovlige. Det er således alene sammenkædningen med Mossack Fonseca, der i følge DR skulle være problematisk for Jyske Bank.
Generelt om Jyske Bank og skattespørgsmål
  • Jyske Bank har aldrig ydet generel skatterådgivning og har i skattespørgsmål altid henvist kunderne til andre rådgivere. Banken medvirker heller ikke til skatteunddragelse. Uanset hvilken juridisk konstruktion kunden har valgt, har kunden altid været forpligtet til at indberette de relevante oplysninger til sit hjemlands skattemyndigheder. Dette har fremgået af bankens forretningsbetingelser, som kunderne har været bekendt med.
  • Tilbage i tiden kontrollede banken ikke, om kunderne rent faktisk foretog denne indberetning. Det var vi heller ikke forpligtet til at gøre, men for at stramme op indledte banken i starten af 2012 en proces med henblik på at få dokumentation for, at bankens internationale kunder betaler den skat, de skal. Hvis ikke kunderne kunne eller ville fremlægge denne dokumentation, er kundeforholdet blevet bragt til ophør. Denne proces blev afsluttet i 2014.
  • Banken har altid fulgt skiftende lovgivning og myndighedskrav, og vi har igennem årene af egen drift truffet yderligere foranstaltninger for at minimere risikoen for, at kunderne ikke foretager skatteindberetninger, hvilket ovenstående er et eksempel på.
  • Jyske Banks bevæggrunde for og holdning til etablering af selskaber i udlandet i forbindelse med private banking-aktiviteter er velkendte og er bl.a. omtalt i et interview med DR i januar 2014, som kan ses her.