Iværksætteri hos socialt udsatte unge giver flere kompetencer og bedre trivsel

Mind Your Own Business’ engagement med unge drenge fra socialt belastede boligområder giver færre konflikter, og skaber generelt positiv udvikling hos de unge. Det viser en effektevaluering fra ALS Research i en afsluttet ;rapport fra efteråret 2017 baseret på en effektevaluering af de 41 mikrovirksomhedsforløb i udsatte boligområder. Samlet set viser resultaterne at det udvikler projektdeltagernes sociale og faglige kompetencer samt deres adfærd og motivation i forhold til at gennemføre en uddannelse.

Nyt fra Jyske Bank

Signifikant forbedring af kompetencerne og færre konflikter

Evalueringen fra Als Research viser, at drengene i løbet af deres forløb hos Mind Your Own Business er blevet signifikant mindre i tvivl om, hvad de gerne vil efter folkeskolen/ungdomsuddannelsen. Andelen af drenge, som forventer at læse videre og glæder sig hertil, er også steget.

Samtidigt er der ifølge de lokale samarbejdspartnere sket et signifikant fald i antallet af konflikter omkring de drenge, der før var involveret i ”mange konflikter”. Drengene er blevet bedre til at samarbejde, har fået styrket deres sproglige kompetencer, er blevet bedre til at fremlægge og koncentrere sig om opgaver og har fået et mere positivt selvbillede. De lokale samarbejdspartnere har også selv fået et mere positivt syn på drengene.

Psykisk trivsel og funktion særdeles positivt

Evalueringen viser desuden, at der er sket en positiv udvikling i relation til drengenes psykiske trivsel og funktion, herunder særligt blandt de drenge, som ved starten af deres forløb havde større udfordringer end de øvrige drenge i relation til psykisk trivsel.

I betragtning af, at indsatsen ikke primært er orienteret mod den retning og at projektdeltagerne tilbringer en relativt begrænset del af deres samlede fritid i projektet, betragtes den markante og positive udvikling på dette område som et særdeles positivt resultat.

Evalueringen og tilbagemeldinger fra kommuner og boligselskaber

  • Bedre karakterer i dansk, engelsk og matematik
  • Bedre selvtillid, ordforråd og sprog
  • Udvikling af personlige og sociale kompetencer
  • Bedre evne til at respektere andre og lytte
  • Mindre kriminalitet
  • Færre konflikter
  • Bedre til at samarbejde med andre
  • En høj rate af fritidsjob
  • Mod på uddannelse
  • Øget lyst til at deltage i/bidrage til samfundet