Her er F3-basisrenten for perioden 1.4.2017-31.3.2020

Jyske Bank har fastsat Jyske F3-basisrenten for perioden 1.4.2017-31.3.2020 til 0,06%.

Nyt fra Jyske Bank

Af Jyske Bank

Feb 27, 2017, 12:00

  • Den fastsatte Jyske F3-basisrente på 0,06% gælder for de Jyske F3-lån, hvor basisrenten skal genfastsættes med virkning pr. 1. april 2017.
  • Kunderne betaler udover basisrenten et individuelt rentetillæg, som fremgår af låneaftalen.
  • De kunder, som får ny basisrente pr. 1 april 2017, vil i løbet af de kommende dage modtage et opdateret og individuelt tilbagebetalingsskema.

Kontaktperson: Områdedirektør Carsten Laustsen, telefon 2924 8508.