Her er F1-basisrenten for 2017

Jyske Bank har fastsat Jyske F1-basisrenten for kalenderåret 2017 til 0,00%.

Nyt fra Jyske Bank
  • Den fastsatte Jyske F1-basisrente på 0,00% for kalenderåret 2017 gælder for de Jyske F1-lån, hvor basisrenten skal genfastsættes med virkning pr. 1. januar 2017.
  • Kunderne betaler udover basisrenten et individuelt rentetillæg, som fremgår af låneaftalen.
  • De kunder, som får ny basisrente pr. 1 januar 2017, vil i løbet af de kommende dage modtage et opdateret og individuelt tilbagebetalingsskema.

Kontaktperson: Områdedirektør Carsten Laustsen, telefon 2924 8508.