Grønnere ejendomsfinansiering til erhvervskunderne

Jyske Realkredit introducerer grønne realkreditlån til erhvervskunder som et led i Jyske Banks målsætning om at tilbyde finansieringsløsninger, der understøtter bæredygtig omstilling.

Jyske Realkredits hovedsæde

Af Jyske Bank

11. feb. 2021 12.00

Nu kan Jyske Banks erhvervskunder finansiere deres grønne bygninger med et grønt realkreditlån. Det grønne realkreditprodukt som finansieringsmulighed skal motivere flere erhvervskunder til at foretage grønne investeringer i både nye og eksisterende bygninger og derved medvirke til at nedbringe CO2-udledning.

Lånet gives i første omgang til finansiering af erhvervsbygninger, der lever op til kriterierne i Jyske Banks Green Finance Framework. Dette vil i de fleste tilfælde være finansiering af ejendomme med lavt energiforbrug (energimærke A og B), renoverede ejendomme, produktionsanlæg til vedvarende energi, rensningsanlæg og til energiforsyning. 

”Det grønne lån imødekommer den stigende efterspørgsel fra låntagere efter bæredygtige låneprodukter – kunderne efterspørger produktet, fordi det har værdi i forhold til omverdenen og er med til at understrege virksomhedens bæredygtige profil”, siger Rune Møller, Direktør Jyske Bank Erhverv.

Lånet svarer til det eksisterende lån Jyske Kort Rente, men er finansieret i en selvstændig grøn Cibor3-obligation. Og også obligationsinvestorerne efterspørger bæredygtige investeringsmuligheder.

”Investorer, der har oprettet bæredygtige fonde, mangler bæredygtige investeringsmuligheder med lav risiko. Ved at udstede AAA-ratede grønne realkreditobligationer, giver vi dem det investeringsprodukt de efterspørger”, siger Christian Bech Ravn, Head of Rating & IR, Jyske Realkredit.  

Fokus på miljørigtige erhvervsejendomme

Realkreditlån til erhverv udgør 40% af banken samlede udlån og står for 10% af CO2-udledningen på udlån. 

”Det er det af vores forretningsområder, der har den laveste CO2e intensitet, men når det udgør så stor en andel af vores udlånsportefølje, giver det mening at fokusere på at øge udlån til de miljørigtige erhvervsejendomme”, siger Trine Lysholt Nørgaard, Afdelingsdirektør for IR og Bæredygtighed.

Jyske Banks målsætning er at øge erhvervsudlånet til grønne bygninger fra 30 mia. kr. til 40 mia. kr. i 2025. 

”Vi vil gerne gøre det muligt for vores kunder at gøre fremskridt på det her område, og det kan vi bl.a. ved at tilbyde finansieringsløsninger, der understøtter bæredygtig udvikling, siger Trine Lysholt Nørgaard.

Jyske Bank forventer at kunne tilbyde bæredygtige løsninger på alle væsentlige forretningsområder inden udgangen af 2021. I første omgang fås det grønne realkreditlån kun med variabel rente og kun til erhverv, men bl.a. privatkundernes nybyggeri vil med tiden også kunne finansieres med den grønne obligation.