Første bank i Danmark, der opnår den højest mulige ESG-rating hos MSCI

Jyske Banks ESG-rating er opgraderet fra A til AAA – den højest mulige – hos indeksudbyderen MSCI. Banken arbejder aktivt med bæredygtighed i sine forretningsaktiviteter, og her giver ESG-ratingen et positivt afsæt til dialogen med primært erhvervskunder om deres bæredygtighed.

Vælg billede

Af Jyske Bank

11. nov. 2021 13.35

På de finansielle markeder bliver virksomheder i større og større grad målt på bæredygtighed og klimapåvirkning. Det gælder også for banker som Jyske Bank.

Indeksudbyderen MSCI rater blandt andet selskabers fokus på bæredygtighed og har i sin seneste opgørelse opgraderet Jyske Banks ESG-rating fra A til AAA. ESG-begrebet definerer kriterier for miljø, sociale forhold og selskabsledelse (Environment, Social og Governance).

AAA er den højest mulige rating hos MSCI, og Jyske Bank er den første bank i Danmark med denne rating.

”Vi er glade for at have opnået den rating hos MSCI. Vi ser det som en anerkendelse af, at vi til stadighed arbejder på at drive en ansvarlig bank kombineret med vores forstærkede fokus på bæredygtig forretning,” siger Trine Lysholt Nørgaard, afdelingsdirektør for Investor Relations og Bæredygtighed.

Jyske Bank står stærkt på en række af de forhold, der internt arbejdes med under fællesbetegnelsen ”ansvarlig bankdrift”: en robust virksomhedskultur, et stærkt IT- og datasikkerhedsniveau samt fokus på at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere.

MSCI lægger i stigende grad vægt på, i hvilket omfang bæredygtighed er integreret i kerneforretningen. En væsentlig forbedring i scoren på dette område afspejler, at Jyske Bank arbejder aktivt med bæredygtighed i forretningsaktiviteterne i form af både produkter og rådgivning indenfor udlån og investeringer. En udlånsportefølje med begrænset eksponering mod miljøbelastende brancher anses også som positivt for ESG-ratingen.

”Bæredygtighed fylder mere i hverdagen end tidligere. Det er en dynamisk dagsorden, hvor barren kontinuerligt hæves. I vores arbejde lægger vi vægt på at have fokus på de områder, hvor vi kan gøre størst forskel. Derfor arbejder vi målrettet med tiltag relateret til klima inden for især forretningsaktiviteter som udlån og investeringer, men vi har også fokus på at reducere bankens egen CO2-udledning. Samtidig tilstræber vi, at ESG-ratere har et dækkende billede af, hvem vi er, og hvordan vi arbejder, og vi har løbende øget transparensen omkring vores indsats,” siger Trine Lysholt Nørgaard.

Kundedialog om bæredygtighed og grønne produkter

Ligesom bæredygtighed er blevet stadigt vigtigere internt i Jyske Bank, fylder emnet mere og mere i bankens dialog med kunderne.

” Vi udfordrer vores erhvervskunder på, hvordan de arbejder med ESG og bæredygtighed i det hele taget. Virksomheder bliver i stigende grad mødt med krav om bæredygtig produktion, investering og drift – og med krav om, at de kan dokumentere, hvordan de arbejder på de forskellige områder. Der stiller vi vores viden til rådighed, og vi bringer naturligvis også vores egne erfaringer i spil, når det er relevant. Som samarbejdspartner med mange virksomheder er vi naturligvis glade for AAA-ratingen fra MSCI, da vi hermed kan dokumentere, at vores egen indsats vurderes meget positivt,” siger Rune Møller, direktør for Jyske Bank Erhverv.

I februar introducerede Jyske Bank et ’grønt’ realkreditlån, som giver erhvervskunder mulighed for finansiering af ejendomme med lavt energiforbrug (energimærke A og B), renoverede ejendomme, produktionsanlæg til vedvarende energi, rensningsanlæg og til energiforsyning. Ligesådan har banken netop tilføjet tre nye ’grønne’ byggekreditter til produkthylden – naturligvis til finansiering af grønne byggerier.

Bag lånene ligger grønne obligationer, og kravene til dem og til byggerierne er klart defineret i Jyske Banks Green Finance Frame Work.

”De grønne produkter imødekommer den stigende efterspørgsel fra låntagere efter bæredygtige låneprodukter. Kunderne efterspørger produkterne, fordi de har værdi i forhold til omverdenen og er med til at understrege virksomhedens bæredygtige profil,” siger Rune Møller.