Årsrapport: Sådan var 2020 i Jyske Bank

COVID-19 satte som så mange andre steder sit præg på året i Jyske Bank og medførte ændrede vilkår for både kunder og medarbejdere. Begrænset efterspørgsel på kredit og introduktionen af økonomiske hjælpepakker førte til lavere bankudlån, som dog blev opvejet af stigende realkreditudlån til erhvervskunder.

Denne video kræver, at du giver samtykke til marketing cookies

Af Jyske Bank

23. feb. 2021 10.05

Den danske økonomi har indtil videre klaret sig relativt godt gennem pandemien; antallet af konkurser er lavt, privatforbruget og arbejdsløsheden udvikler sig stabilt, og boligmarkedet er i fremgang. Samtidigt er situationen omkring kapital og likviditet generelt god hos Jyske Banks kunder, og det understøttes af diverse økonomiske hjælpepakker.

Udviklingen i dansk økonomi vil fortsat være påvirket af både smittespredningen og udbredelsen af vacciner i både ind- og udland samt udfasningen af hjælpepakker. Hertil kommer eventuelle afledte økonomiske effekter af Storbritanniens exit fra EU.

Pandemien har foruden økonomiske konsekvenser også betydet tilpasninger i bl.a. arbejdsvaner og kundeadfærd. Det har forstærket bevægelsen mod digitale kundeinteraktioner og flere elektroniske betalinger.

Årets resultat på 1.609 mio. kr. giver et resultat pr. aktie på 19,8 kr. mod 29,0 kr. i 2019. Det lavere resultat skyldes et forøget ledelsesmæssigt skøn til nedskrivninger på 1,1 mia. kr. relateret til COVID-19. For 2. - 4. kvartal i 2020 var resultatet pr. aktie 31,2 kr.

2020 for kunderne

Tilgængelighed
Vi er forsat tilgængelige med rådgivning og hjælp 24/7, og vi arbejder hele tiden på at gøre det nemmere og enklere for vores kunder at kontakte os. 2020 viste, at rigtig mange bankforretninger kan klares med onlinemøder og selvbetjening.

Selvbetjening
Lanceringen af en ny mobilbank på en platform, der er ens på tværs af enheder og giver forbedrede udviklingsmuligheder, blev ikke mødt af lutter begejstring fra kunderne. Men udviklingsarbejdet fortsætter, og ambitionen er at blive den bank, der giver en af de bedste digitale kundeoplevelser.

Nye produkter
I 2020 har vi introduceret et nyt og mere attraktivt billån og realkreditlånet Jyske Frihed med fast rente og afdragsfrihed i op til 30 år. For at understøtte kundernes ønske om bæredygtige løsninger og sætte dem i stand til at træffe bæredygtige valg, tilbyder vi nu også produkter som energilån til renovering af boligen, kort i genbrugsplast og aktiefonde med fokus på bæredygtig udvikling til både private og professionelle investorer.