Arrangement i Eternittens tvillingetårne blev afholdt i højt solskin og 32 meters højde

Aalborgs nye MurMaleri er tegnet af kunstneren Jonas Pihl, og siloerne er allerede i fuld gang med at blive udsmykket af elever fra Tech College.

Kunstneren bag tvillingetårnene

Aalborgs nye MurMaleri er tegnet af kunstneren Jonas Pihl, og siloerne er allerede i fuld gang med at blive udsmykket af elever fra Tech College.

Dét fik naboer, samarbejdspartnere og pressen at opleve, da de var inviteret til at se kunstværket tage form. Eleverne har på den ene silo optegnet alle hovedelementerne med de yderste kanter, og snart står den anden silo for tur. De fremmødte fik også en unik mulighed for at se byen fra en hel ny vinkel, da en del af arrangementet var rundvisninger i siloerne. Siloerne er et besøg værd i sig selv, men de byder også på en fantastisk udsigt 360 grader rundt fra ca. 32 meters højde.

Afsløring af siloernes bagsidemotiver

Ellers bød dagen på intet mindre end en afsløring af, hvordan siloerne skal dekoreres på bagsiderne. Jonas Pihl fortalte om de kunstneriske tanker bag, og Tech Colleges praktikcenterchef Per Dennis Kristensen fortalte om MurMals primære formål, nemlig at skaffe de unge praktikpladser: ”Det her MurMaleri er et symbol på, at når vi samarbejder, kan vi få løst nogle af fremtidens udfordringer. Vi har allerede haft 26 elever med 10 forskellige fagligheder med i projektet. Det virker! 4 elever har fået lærepladser”.

MurMal skaber kunst og praktikpladser

Jyske Bank tog i 2010 initiativ til MurMal-indsatsen i Aalborg, og det er 6. gang, at Aalborg får gavn af et murmaleri. Denne gang i et stærkt samarbejde med Plus Bolig, Flügger, Tech College og Stjerne Stillads, hvor det fælles mål er at skaffe praktikpladser til unge under uddannelse. Fælles for alle malerierne er, at borgerne er involveret i den kunstneriske proces, som i sidste ende bliver til et stort murmaleri med hjælp fra samarbejdspartnerne.

Sammen om at løfte i flok

Jyske Bank Koncernens CSR-aktiviteter foregår altid i tæt samarbejde med forskellige partnere fra markedet, civilsamfundet og det offentlige. Det skaber de bedste resultater, og samtidig bliver effekten forankret i lokalområdet, så samarbejdet kan fortsætte til gavn for både borgerne og MurMals partnere.

”I Jyske Bank investerer vi også i relationer og partnerskaber. MurMal er et glimrende eksempel på, hvordan vi kan bidrage med vores mangeårige erfaringer i det bebyggede område og samtidig også bidrage til at kunne løse samfundsmæssige udfordringer. I samarbejdet med de lokale partnere i Aalborg og kunstneren Jonas Pihl skaber vi ikke bare kunst på Eternitten, men også praktikpladser til lærlingene fra Tech College Aalborg. Det er et vigtigt bidrag til at mindske den mangel på faglært arbejdskraft, som vurderes til i 2025 at udgøre 70.000 faglærte inden for håndværker-fagene”, fortæller Lene Hjorth, CSR Direktør i Jyske Bank Koncernen.