Negative renter – hvad betyder det for dig?

Jyske Bank ændrer fra 31. marts 2021 grænsen for, hvornår private kunder skal betale negativ rente af indlån fra 250.000 kr. til 100.000 kr.

Til dig, der har NemKonto i Jyske Bank

Du kan have 100.000 kr. stående på din NemKonto uden at betale negativ rente (du skal være ejer eller medejer af kontoen). Hvis du har flere penge stående på kontoen, skal du betale negativ rente af det beløb, der overstiger grænsen på 100.000 kr.

På dine øvrige konti skal du betale negativ rente af alt indlån.

Par, der har fælles konto, kan således have 200.000 kr. stående på kontoen, hvis begge bruger den som NemKonto.

For den særlige kontotype Grundkonto er friholdelsesgrænsen 25.000 kr., hvis du bruger den som NemKonto.

Til dig, der ikke har NemKonto i Jyske Bank

Du skal betale negativ rente af alt indlån på alle dine konti. Hvis du flytter din NemKonto til en Jyske Bank-konto, som du er ejer eller medejer af, opnår du en friholdelsesgrænse på 100.000 kr. på NemKontoen.

Hvad er NemKonto – og hvordan ændrer jeg den?

Se hvilke konti, der kan være NemKonto

Særligt for børn og unge

På kontotyper til børn under 18 år, kan man have 100.000 kr. stående pr. konto uden at betale negativ rente. Det gælder Oskarkonto, Skolekonto og 12:17-konto. På Børneopsparing og Børnebørnsopsparing er grænsen indtil udløb også 100.000 kr. For børn har det ikke betydning, om man har NemKonto i Jyske Bank.


Hvad koster negative renter?

Du kan have 100.000 kr. stående på din NemKonto uden at betale negativ rente.

Beløb* (udover 100.000 på NemKonto) Renteudgift før skat Renteudgift efter skat**
10.000 kr. 60 kr. om året 40 kr. om året
50.000 kr. 300 kr. om året 199 kr. om året
100.000 kr.  600 kr. om året 398 kr. om året

Eksemplerne er beregnet med en rentesats på -0,60%.
Negative renter er fradragsberettigede og bliver automatisk indberettet til SKAT.

*Det beløb, der beregnes negativ rente af. I Jyske Bank hæves den negative rente hvert kvartal, så det beløb, der beregnes negativ rente af, bliver mindre hvert kvartal, hvis der ikke indbetales yderligere på kontoen. Derfor bliver den årlige renteudgift lidt lavere end vist i skemaet ovenfor.

** I regneeksemplet er anvendt en skatteprocent på 33,6%. Den skattemæssige værdi af renteudgiften afhænger af din personlige indkomst, kapitalindkomst i øvrigt, din bopælskommune, om du er gift, og om du er medlem af folkekirken.


Smartphone på Jyskebank app'en


Brug for rådgivning?

Ring til os på tlf. 89 89 89 89
eller kontakt dit rådgiver


Dine muligheder

Hvis du gerne vil betale mindst muligt i negative renter, så tag en snak med din rådgiver eller kontakt os på 89 89 89 89. Der er flere muligheder, og vi anbefaler, at du får et kig på hele din økonomi, inden du beslutter, hvad der er det rigtige for dig.

  • Saml hele din økonomi på én konto med Totalkonto
  • Flyt penge fra andre konti til den konto, der er NemKonto
  • Flyt NemKonto til Jyske Bank
  • Afdrag på gæld
  • Brug nogle af dine penge på, det du drømmer om
  • Investér nogle af dine penge
  • Betal ind på pensionsopsparing
  • Giv pengegaver til børn eller børnebørn

Spørgsmål og svar

Hvorfor har Jyske Bank indført negative renter?

Vi er nødt til løbende at tilpasse os markeds- og rentesituationen. Det lave renteniveau ser ud til at fortsætte, og det er vi nødt til at tilpasse os.

Forstå negative renter på to minutter

Kommer friholdelsesgrænsen længere ned?

Vi håber ikke, at vi skal længere ned, men vi kan ikke love noget. Det kommer helt an på markeds- og rentesituationen.

Hvorfor er der krav om, at jeg skal have min NemKonto hos jer?

Vi stiller det kun som et krav, hvis du vil have mulighed for at friholde indestående på op til 100.000 kr. fra betaling af negative renter.

Hvad er en NemKonto?

Det er en almindelig konto, du som borger har knyttet sammen med dit CPR-nummer, så det offentlige kan sende penge til dig, fx overskydende skat, børnefamilieydelse mv.

Læs mere om NemKonto og hvordan du ændrer den

Hvor kan jeg se, hvilken konto, der er registreret som NemKonto?

Det kan du se og ændre i Jyske Netbank.

Se her hvordan du ændrer NemKonto.

Hvad betyder grænsen på 100.000 kr., hvis jeg har en fælles konto med min partner?

Hvis I begge har jeres NemKonto på den fælles konto, kan I friholde op til 200.000 kr. på kontoen.

Hvordan kan jeg undgå at betale negative renter?

Ved at have din NemKonto i Jyske Bank og samle dine indlån her, kan du friholde op mod 100.000 kr.

Kontakt os og hør nærmere.

Er mine pensionskonti omfattet af negativ rente?

Ja, pensionskonti, der ikke er investeret i pulje eller depot, er omfattet. Kontakt din rådgiver og hør mere om mulighederne.

Kan jeg trække renteudgiften fra i skat?

Ja. Banken indberetter automatisk til SKAT.