Ansøg om lån

Du ansøger direkte her på hjemmesiden, når du er oprettet som kunde i Jyske Bank Online.

Du skal regne med, vi kontakter dig for yderligere oplysninger, når vi behandler din ansøgning.

For at få bevilget et lån skal følgende være opfyldt:

  • Du skal have et Visa/Dankort i Jyske Bank Online
  • Du skal have en sund økonomi og opfylde Jyske Banks kreditpolitik
  • Du må ikke være registreret hos RKI/Experian
  • Din løn skal indgå på en konto i Jyske Bank Online

Til brug for behandling af din kreditansøgning skal du indsende kopi af seneste lønseddel og en kopi af din seneste årsopgørelse fra SKAT. Du vil modtage en mail om dette efter udfyldelse af formularen herunder.

Særlige betingelser

For nogle af vores produkter og konti kan der gælde særlige krav til fx din alder, antallet af aktier i Jyske Bank, dit kundeforhold i øvrigt. Det vil fremgå af Priser eller beskrivelsen her på hjemmesiden. Det kan betyde, at vi vil tilbyde dig et andet produkt end det, du har ønsket.